2nd game
13:45
UKR
Marketa Sevcikova
SGP
Ye Lin
0
1
9
6
10
9
12
6
RUS
Russia
Liga Pro(2 matches)
3rd game
13:45
WLD
Vladimir Shirokov
WLD
Mikhail Cheklin
2
0
1
2
11
11
1
3
3
2
Break
13:45
WLD
Maksim Ilichev
WLD
Yaroslav Troyanov
2
0
11
9
11
11
6
9
WLD
World
TT Cup(4 matches)
2nd game
13:50
WLD
Anton Myrza
WLD
Borysov Artem
0
1
3
2
10
3
12
2
3rd game
13:40
WLD
Dmitriy Lebed
WLD
Artem Derevianko
2
0
10
5
11
16
10
6
14
5
3rd game
13:45
WLD
Maksym Kolos
WLD
Sergey Kinash
1
1
3
3
14
6
3
12
11
3
WLD
World
5th game
13:15
WLD
Aleksey Rodin
WLD
Yuriy Medvedev
2
2
8
8
8
11
9
13
8
11
9
11
11
8