Tenis de mesa
Mis equipos
Torneos top
Sergey Filatov - Nazar Mosuk. 2021-01-21T00:05:00+00:00
Andrey Tsykhotskiy - Serhii Hilitukha. 2021-01-21T00:15:00+00:00
David Simonchuk - Mykola Lytvynenko. 2021-01-21T00:35:00+00:00
Illya Semeniuk - Andrey Tsykhotskiy. 2021-01-21T00:45:00+00:00
Nazar Mosuk - David Simonchuk. 2021-01-21T01:05:00+00:00
Mykola Tovkach - Aleksandr Kuharchuk. 2021-01-21T01:15:00+00:00
Sergey Filatov - Mykola Lytvynenko. 2021-01-21T01:35:00+00:00
Illya Semeniuk - Mykola Tovkach. 2021-01-21T01:45:00+00:00
Sergey Filatov - David Simonchuk. 2021-01-21T02:05:00+00:00
Aleksandr Kuharchuk - Serhii Hilitukha. 2021-01-21T02:15:00+00:00
Nazar Mosuk - Mykola Lytvynenko. 2021-01-21T02:35:00+00:00
Illya Semeniuk - Serhii Hilitukha. 2021-01-21T02:45:00+00:00
Sergey Filatov - Nazar Mosuk. 2021-01-21T03:05:00+00:00
Aleksandr Kuharchuk - Andrey Tsykhotskiy. 2021-01-21T03:15:00+00:00
Aleksey Gaponov - Serhii Boiko. 2021-01-21T05:50:00+00:00
Anatoliy Chaplyanka - Dmytro Kryshtal. 2021-01-21T05:55:00+00:00
Denys Pesternikov - Yevhen Masko. 2021-01-21T06:25:00+00:00
Oleksandr Semenets - Andriy Selin. 2021-01-21T06:30:00+00:00
Anton Molochko - Oleksandr Shkurupii. 2021-01-21T06:35:00+00:00
Nikita Korbut - Aleksandr Zhuravlev. 2021-01-21T06:40:00+00:00
Nazar Gritsienko - Andrey Kotik. 2021-01-21T06:45:00+00:00
Nazariy Sidorak - Nazarii Haievyi. 2021-01-21T06:50:00+00:00
Evgenii Kibka - Nikolay Telnoy. 2021-01-21T06:55:00+00:00
Pavlo Zaderei - Valery Petukhov. 2021-01-21T06:55:00+00:00
Aleksey Krutko - Roman Cherevko. 2021-01-21T07:00:00+00:00
Aleksander Dzyabura - Sergey Kinash. 2021-01-21T07:05:00+00:00
Oleksandr Tkachenko - Evgeniy Pismenniy. 2021-01-21T07:10:00+00:00
Vladimir Tsyhanenko - Viacheslav Sereda. 2021-01-21T07:15:00+00:00
Vadym Nechyporuk - Nazar Gritsienko. 2021-01-21T07:20:00+00:00
Sergei Rutskiy - Vitaliy Zharskiy. 2021-01-21T07:25:00+00:00
Valeriy Melnik - Nikita Ruban. 2021-01-21T07:30:00+00:00
Andriy Bugay - Mikhail Rikun. 2021-01-21T07:30:00+00:00
Aleksey Gaponov - Yevhen Masko. 2021-01-21T07:35:00+00:00
Anatoliy Chaplyanka - Andriy Selin. 2021-01-21T07:40:00+00:00
Yuriy Schepanskiy - Oleksandr Shkurupii. 2021-01-21T07:45:00+00:00
Anton Myrza - Aleksandr Zhuravlev. 2021-01-21T07:50:00+00:00
Dmitriy Vahta - Andrey Kotik. 2021-01-21T07:55:00+00:00
Petro Pidleteichuk - Nazarii Haievyi. 2021-01-21T08:00:00+00:00
Oleksii Horbanenko - Nikolay Telnoy. 2021-01-21T08:05:00+00:00
Aleksandr Redkov - Valery Petukhov. 2021-01-21T08:05:00+00:00
Roman Cherevko - Serhii Boiko. 2021-01-21T08:10:00+00:00
Oleksandr Semenets - Aleksander Dzyabura. 2021-01-21T08:15:00+00:00
Anton Molochko - Oleksandr Tkachenko. 2021-01-21T08:20:00+00:00
Nikita Korbut - Vladimir Tsyhanenko. 2021-01-21T08:25:00+00:00
Dmitriy Vahta - Nazar Gritsienko. 2021-01-21T08:30:00+00:00
Nazariy Sidorak - Sergei Rutskiy. 2021-01-21T08:35:00+00:00
Pavlo Zaderei - Andriy Bugay. 2021-01-21T08:40:00+00:00
Evgenii Kibka - Valeriy Melnik. 2021-01-21T08:40:00+00:00
Denys Pesternikov - Aleksey Krutko. 2021-01-21T08:45:00+00:00
Anatoliy Chaplyanka - Sergey Kinash. 2021-01-21T08:50:00+00:00
Yuriy Schepanskiy - Evgeniy Pismenniy. 2021-01-21T08:55:00+00:00
Anton Myrza - Viacheslav Sereda. 2021-01-21T09:00:00+00:00
Vadym Nechyporuk - Andrey Kotik. 2021-01-21T09:05:00+00:00
Petro Pidleteichuk - Vitaliy Zharskiy. 2021-01-21T09:10:00+00:00
Oleksii Horbanenko - Nikita Ruban. 2021-01-21T09:15:00+00:00
Aleksandr Redkov - Mikhail Rikun. 2021-01-21T09:15:00+00:00
Aleksey Gaponov - Roman Cherevko. 2021-01-21T09:20:00+00:00
Aleksander Dzyabura - Andriy Selin. 2021-01-21T09:25:00+00:00
Oleksandr Tkachenko - Oleksandr Shkurupii. 2021-01-21T09:30:00+00:00
Vladimir Tsyhanenko - Aleksandr Zhuravlev. 2021-01-21T09:35:00+00:00
Dmitriy Vahta - Vadym Nechyporuk. 2021-01-21T09:40:00+00:00
Sergei Rutskiy - Nazarii Haievyi. 2021-01-21T09:45:00+00:00
Andriy Bugay - Valery Petukhov. 2021-01-21T09:50:00+00:00
Valeriy Melnik - Nikolay Telnoy. 2021-01-21T09:50:00+00:00
Aleksey Krutko - Yevhen Masko. 2021-01-21T09:55:00+00:00
Anatoliy Chaplyanka - Aleksander Dzyabura. 2021-01-21T10:00:00+00:00
Yuriy Schepanskiy - Oleksandr Tkachenko. 2021-01-21T10:05:00+00:00
Anton Myrza - Vladimir Tsyhanenko. 2021-01-21T10:10:00+00:00
Andrey Kotik - Dmitriy Vahta. 2021-01-21T10:15:00+00:00
Petro Pidleteichuk - Sergei Rutskiy. 2021-01-21T10:20:00+00:00
Oleksii Horbanenko - Valeriy Melnik. 2021-01-21T10:25:00+00:00
Aleksandr Redkov - Andriy Bugay. 2021-01-21T10:25:00+00:00
Denys Pesternikov - Serhii Boiko. 2021-01-21T10:30:00+00:00
Oleksandr Semenets - Dmytro Kryshtal. 2021-01-21T10:35:00+00:00
Oleksandr Semenets - Sergey Kinash. 2021-01-21T10:35:00+00:00
Anton Molochko - Evgeniy Pismenniy. 2021-01-21T10:40:00+00:00
Nikita Korbut - Viacheslav Sereda. 2021-01-21T10:45:00+00:00
Nazar Gritsienko - Andrey Kotik. 2021-01-21T10:50:00+00:00
Nazariy Sidorak - Vitaliy Zharskiy. 2021-01-21T10:55:00+00:00
Pavlo Zaderei - Mikhail Rikun. 2021-01-21T11:00:00+00:00
Evgenii Kibka - Nikita Ruban. 2021-01-21T11:00:00+00:00
Aleksey Gaponov - Aleksey Krutko. 2021-01-21T11:05:00+00:00
Anatoliy Chaplyanka - Oleksandr Semenets. 2021-01-21T11:10:00+00:00
Yuriy Schepanskiy - Anton Molochko. 2021-01-21T11:15:00+00:00
Anton Myrza - Nikita Korbut. 2021-01-21T11:20:00+00:00
Vadym Nechyporuk - Dmitriy Vahta. 2021-01-21T11:25:00+00:00
Petro Pidleteichuk - Nazariy Sidorak. 2021-01-21T11:30:00+00:00
Oleksii Horbanenko - Evgenii Kibka. 2021-01-21T11:35:00+00:00
Aleksandr Redkov - Pavlo Zaderei. 2021-01-21T11:35:00+00:00
Denys Pesternikov - Roman Cherevko. 2021-01-21T11:40:00+00:00
Sergey Kinash - Andriy Selin. 2021-01-21T11:45:00+00:00
Evgeniy Pismenniy - Oleksandr Shkurupii. 2021-01-21T11:50:00+00:00
Viacheslav Sereda - Aleksandr Zhuravlev. 2021-01-21T11:55:00+00:00
Vadym Nechyporuk - Andrey Kotik. 2021-01-21T12:00:00+00:00
Vitaliy Zharskiy - Nazarii Haievyi. 2021-01-21T12:05:00+00:00
Nikita Ruban - Nikolay Telnoy. 2021-01-21T12:10:00+00:00
Mikhail Rikun - Valery Petukhov. 2021-01-21T12:10:00+00:00
Yevhen Masko - Serhii Boiko. 2021-01-21T12:15:00+00:00
Andriy Selin - Dmytro Kryshtal. 2021-01-21T12:20:00+00:00
Andriy Selin - Anatoliy Chaplyanka. 2021-01-21T12:20:00+00:00
Anton Molochko - Oleksandr Shkurupii. 2021-01-21T12:25:00+00:00
Vladimir Tsyhanenko - Anton Myrza. 2021-01-21T12:30:00+00:00
Nazar Gritsienko - Dmitriy Vahta. 2021-01-21T12:35:00+00:00
Petro Pidleteichuk - Sergei Rutskiy. 2021-01-21T12:40:00+00:00
Aleksandr Redkov - Mikhail Rikun. 2021-01-21T12:45:00+00:00
Valeriy Melnik - Evgenii Kibka. 2021-01-21T12:45:00+00:00
Aleksey Gaponov - Denys Pesternikov. 2021-01-21T12:50:00+00:00
Oleksandr Semenets - Aleksander Dzyabura. 2021-01-21T12:55:00+00:00
Yevhen Pismenniy - Yuriy Schepanskiy. 2021-01-21T13:00:00+00:00
Nikita Korbut - Aleksandr Zhuravlev. 2021-01-21T13:05:00+00:00
Vadym Nechyporuk - Nazar Gritsienko. 2021-01-21T13:10:00+00:00
Vitaliy Zharskiy - Nazarii Haievyi. 2021-01-21T13:15:00+00:00
Valery Petukhov - Pavlo Zaderei. 2021-01-21T13:20:00+00:00
Oleksii Horbanenko - Nikita Ruban. 2021-01-21T13:20:00+00:00
Aleksey Krutko - Serhii Boiko. 2021-01-21T13:25:00+00:00
Aleksander Dzyabura - Dmytro Kryshtal. 2021-01-21T13:30:00+00:00
Aleksey Molochko - Valeriy Tatarinov. 2021-01-21T13:35:00+00:00
Oleg Savenkov - Dmytro Kalyniuk. 2021-01-21T13:50:00+00:00
Roman Derypaska - Maxim Nikolenko. 2021-01-21T13:55:00+00:00
Roman Cherevko - Yevhen Masko. 2021-01-21T14:00:00+00:00
Alexander Bondarchuk - Vladislav Kalugin. 2021-01-21T14:10:00+00:00
Alexander Bondarchuk - Maksym Samaray. 2021-01-21T14:10:00+00:00
Viktor Bosak - Igor Demchuk. 2021-01-21T14:20:00+00:00
Ivan Sinitsky - Yevhenii Faflei. 2021-01-21T14:25:00+00:00
Sergei Zemyancev - Nikita Trofimov. 2021-01-21T14:30:00+00:00
Aleksey Molochko - Maksym Samaray. 2021-01-21T14:45:00+00:00
Zdrobylko Bohdan - Andrey Krysak. 2021-01-21T14:55:00+00:00
Ivan Tymchyshyn - Dmytro Kalyniuk. 2021-01-21T15:00:00+00:00
Sergey Baranovskiy - Maxim Nikolenko. 2021-01-21T15:05:00+00:00
Alexander Bondarchuk - Valeriy Tatarinov. 2021-01-21T15:20:00+00:00
Bogdan Stasiuk - Igor Demchuk. 2021-01-21T15:30:00+00:00
Oleg Savenkov - Ivan Sinitsky. 2021-01-21T15:35:00+00:00
Roman Derypaska - Sergei Zemyancev. 2021-01-21T15:40:00+00:00
Maksym Samaray - Vladislav Kalugin. 2021-01-21T15:55:00+00:00
Aleksey Molochko - Alexander Bondarchuk. 2021-01-21T15:55:00+00:00
Viktor Bosak - Zdrobylko Bohdan. 2021-01-21T16:05:00+00:00
Ivan Tymchyshyn - Yevhenii Faflei. 2021-01-21T16:10:00+00:00
Sergey Baranovskiy - Nikita Trofimov. 2021-01-21T16:15:00+00:00
Maksym Samaray - Valeriy Tatarinov. 2021-01-21T16:30:00+00:00
Bogdan Stasiuk - Andrey Krysak. 2021-01-21T16:40:00+00:00
Ivan Sinitsky - Dmytro Kalyniuk. 2021-01-21T16:45:00+00:00
Sergei Zemyancev - Maxim Nikolenko. 2021-01-21T16:50:00+00:00
Maksym Samaray - Alexander Bondarchuk. 2021-01-21T17:05:00+00:00
Zdrobylko Bohdan - Igor Demchuk. 2021-01-21T17:15:00+00:00
Ivan Tymchyshyn - Ivan Sinitsky. 2021-01-21T17:20:00+00:00
Sergey Baranovskiy - Sergei Zemyancev. 2021-01-21T17:25:00+00:00
Aleksey Molochko - Vladislav Kalugin. 2021-01-21T17:40:00+00:00
Aleksey Molochko - Valeriy Tatarinov. 2021-01-21T17:40:00+00:00
Bogdan Stasiuk - Zdrobylko Bohdan. 2021-01-21T17:50:00+00:00
Oleg Savenkov - Yevhenii Faflei. 2021-01-21T17:55:00+00:00
Roman Derypaska - Nikita Trofimov. 2021-01-21T18:00:00+00:00
Dmitriy Belanchik - Stanislav Harenko. 2021-01-21T18:05:00+00:00
Borys Buryak - Oleksandr Shchytka. 2021-01-21T18:10:00+00:00
Alexander Bondarchuk - Valeriy Tatarinov. 2021-01-21T18:15:00+00:00
Viktor Bosak - Andrey Krysak. 2021-01-21T18:25:00+00:00
Ivan Tymchyshyn - Oleg Savenkov. 2021-01-21T18:30:00+00:00
Sergey Baranovskiy - Roman Derypaska. 2021-01-21T18:35:00+00:00
Aleksandr Kramarenko - Stanislav Harenko. 2021-01-21T18:40:00+00:00
Dmitriy Belanchik - Borys Buryak. 2021-01-21T18:45:00+00:00
Vladislav Kalugin - Valeriy Tatarinov. 2021-01-21T18:50:00+00:00
Aleksey Molochko - Maksym Samaray. 2021-01-21T18:50:00+00:00
Bogdan Stasiuk - Viktor Bosak. 2021-01-21T19:00:00+00:00
Yevhenii Faflei - Dmytro Kalyniuk. 2021-01-21T19:05:00+00:00
Nikita Trofimov - Maxim Nikolenko. 2021-01-21T19:10:00+00:00
Aleksandr Kramarenko - Oleksandr Shchytka. 2021-01-21T19:15:00+00:00
Borys Buryak - Stanislav Harenko. 2021-01-21T19:20:00+00:00
Alexander Bondarchuk - Aleksey Molochko. 2021-01-21T19:25:00+00:00
Andrey Krysak - Igor Demchuk. 2021-01-21T19:35:00+00:00
Dmytro Kalyniuk - Ivan Tymchyshyn. 2021-01-21T19:40:00+00:00
Roman Derypaska - Nikita Trofimov. 2021-01-21T19:45:00+00:00
Aleksandr Kramarenko - Borys Buryak. 2021-01-21T19:50:00+00:00
Dmitriy Belanchik - Oleksandr Shchytka. 2021-01-21T19:55:00+00:00
Maxim Nikolenko - Sergey Baranovskiy. 2021-01-21T20:20:00+00:00
Aleksandr Kramarenko - Dmitriy Belanchik. 2021-01-21T20:25:00+00:00
Oleksandr Shchytka - Stanislav Harenko. 2021-01-21T20:30:00+00:00
Mykola Lytvynenko - Nazar Mosuk. 2021-01-21T21:35:00+00:00
Oleksandr Pinchuk - Mykolay Treschetka. 2021-01-21T21:45:00+00:00
David Simonchuk - Mykola Lytvynenko. 2021-01-21T22:05:00+00:00
Aleksandr Tulenin - Maxim Naumchuk. 2021-01-21T22:15:00+00:00
Sergey Filatov - Nazar Mosuk. 2021-01-21T22:35:00+00:00
Alexander Michalus - Mykolay Treschetka. 2021-01-21T22:45:00+00:00
Sergey Filatov - Mykola Lytvynenko. 2021-01-21T23:05:00+00:00
Oleksandr Pinchuk - Aleksandr Tulenin. 2021-01-21T23:15:00+00:00
David Simonchuk - Nazar Mosuk. 2021-01-21T23:35:00+00:00
Alexander Michalus - Maxim Naumchuk. 2021-01-21T23:45:00+00:00
Pavlo Volkov - Mykola Polysynskyi. 2021-01-21T06:05:00+00:00
Yevhen Hasan - Oleksandr Alieksieev. 2021-01-21T06:10:00+00:00
Ishchuk Vadim - Andriy Sklyarenko. 2021-01-21T06:40:00+00:00
Mikhail Mosyuk - Dmytro Pysar. 2021-01-21T06:45:00+00:00
Artem Yurkov - Timur Karchevskiy. 2021-01-21T06:50:00+00:00
Yevhen Bielokon - Dmitriy Pereyaslovskyi. 2021-01-21T06:55:00+00:00
Taras Yemelianov - Roman Kuvaiev. 2021-01-21T07:05:00+00:00
Yaroslav Strilnyk - Oleksandr Alieksieev. 2021-01-21T07:10:00+00:00
Aleksey Rybka - Vladislav Ratushniak. 2021-01-21T07:15:00+00:00
Rodion Kapinus - oleksandr Zhyrnov. 2021-01-21T07:20:00+00:00
Evgeniy Khurtak - Valerii Onykyienko. 2021-01-21T07:25:00+00:00
Pavlo Volkov - Vladislav Litvinov. 2021-01-21T07:35:00+00:00
Yevhen Hasan - Ishchuk Vadim. 2021-01-21T07:40:00+00:00
Artem Yurkov - oleksandr Zhyrnov. 2021-01-21T07:50:00+00:00
Valerii Danchenko - Hennadii Portnov. 2021-01-21T07:55:00+00:00
Roman Kuvaiev - Mykola Polysynskyi. 2021-01-21T08:05:00+00:00
Yaroslav Strilnyk - Andriy Sklyarenko. 2021-01-21T08:10:00+00:00
Aleksey Rybka - Mikhail Mosyuk. 2021-01-21T08:15:00+00:00
Timur Karchevskiy - Rodion Kapinus. 2021-01-21T08:20:00+00:00
Yevhen Bielokon - Valerii Onykyienko. 2021-01-21T08:25:00+00:00
Ishchuk Vadim - Oleksandr Alieksieev. 2021-01-21T08:40:00+00:00
Dmytro Pysar - Vladislav Ratushniak. 2021-01-21T08:45:00+00:00
Artem Yurkov - Rodion Kapinus. 2021-01-21T08:50:00+00:00
Hennadii Portnov - Dmitriy Pereyaslovskyi. 2021-01-21T08:55:00+00:00
Pavlo Volkov - Roman Kuvaiev. 2021-01-21T09:05:00+00:00
Yevhen Hasan - Andriy Sklyarenko. 2021-01-21T09:10:00+00:00
Timur Karchevskiy - oleksandr Zhyrnov. 2021-01-21T09:20:00+00:00
Timur Karchevskiy - oleksandr Zhyrnov. 2021-01-21T09:20:00+00:00
Evgeniy Khurtak - Valerii Danchenko. 2021-01-21T09:25:00+00:00
Taras Yemelianov - Vladislav Litvinov. 2021-01-21T09:35:00+00:00
Yaroslav Strilnyk - Ishchuk Vadim. 2021-01-21T09:40:00+00:00
Aleksey Rybka - Dmytro Pysar. 2021-01-21T09:45:00+00:00
Rodion Kapinus - Artem Yurkov. 2021-01-21T09:50:00+00:00
Yevhen Bielokon - Hennadii Portnov. 2021-01-21T09:55:00+00:00
Andriy Sklyarenko - Oleksandr Alieksieev. 2021-01-21T10:10:00+00:00
Mikhail Mosyuk - Vladislav Ratushniak. 2021-01-21T10:15:00+00:00
Valerii Danchenko - Valerii Onykyienko. 2021-01-21T10:25:00+00:00
Pavlo Volkov - Taras Yemelianov. 2021-01-21T10:35:00+00:00
Yaroslav Strilnyk - Yevhen Hasan. 2021-01-21T10:40:00+00:00
Timur Karchevskiy - Rodion Kapinus. 2021-01-21T10:50:00+00:00
Evgeniy Khurtak - Dmitriy Pereyaslovskyi. 2021-01-21T10:55:00+00:00
Dmytro Pysar - Vladislav Ratushniak. 2021-01-21T11:15:00+00:00
Yaroslav Strilnyk - Ishchuk Vadim. 2021-01-21T11:15:00+00:00
oleksandr Zhyrnov - Artem Yurkov. 2021-01-21T11:20:00+00:00
Yevhen Bielokon - Valerii Danchenko. 2021-01-21T11:25:00+00:00
Vladislav Litvinov - Mykola Polysynskyi. 2021-01-21T11:35:00+00:00
Yevhen Hasan - Oleksandr Alieksieev. 2021-01-21T11:45:00+00:00
Artem Yurkov - Timur Karchevskiy. 2021-01-21T11:50:00+00:00
Evgeniy Khurtak - Hennadii Portnov. 2021-01-21T11:55:00+00:00
oleksandr Zhyrnov - Rodion Kapinus. 2021-01-21T12:20:00+00:00
Valerii Onykyienko - Dmitriy Pereyaslovskyi. 2021-01-21T12:25:00+00:00
Taras Yemelianov - Mykola Polysynskyi. 2021-01-21T12:35:00+00:00
Yevhen Bielokon - Evgeniy Khurtak. 2021-01-21T12:55:00+00:00
Roman Kuvaiev - Vladislav Litvinov. 2021-01-21T13:05:00+00:00
Valerii Danchenko - Dmitriy Pereyaslovskyi. 2021-01-21T13:25:00+00:00
Vladislav Mischenko - Dmytro Lazuryk. 2021-01-21T13:30:00+00:00
Viktor Antonenko - Stefan Yakimenko. 2021-01-21T13:40:00+00:00
Serhii Solomko - Daniil Atamanchuk. 2021-01-21T13:45:00+00:00
Hennadii Portnov - Valerii Onykyienko. 2021-01-21T13:55:00+00:00
Vladislav Kurchitsky - Oleksii Hrymovskyi. 2021-01-21T14:00:00+00:00
Vadym Semenenko - Konstiantyn Tsoi. 2021-01-21T14:10:00+00:00
Vadim Kazmirchuk - Dmitry Demchuk. 2021-01-21T14:15:00+00:00
Serhii Chelpanov - Yuriy Kolesnik. 2021-01-21T14:25:00+00:00
Dmytro Gudimenko - Dmytro Lazuryk. 2021-01-21T14:30:00+00:00
Ivan Krivoy - Stefan Yakimenko. 2021-01-21T14:40:00+00:00
Oleg Gubanisev - Daniil Atamanchuk. 2021-01-21T14:45:00+00:00
Ruslan Solomko - Dmytro Rehotun. 2021-01-21T14:55:00+00:00
Vladislav Kurchitsky - Vladislav Mischenko. 2021-01-21T15:00:00+00:00
Viktor Antonenko - Vadym Semenenko. 2021-01-21T15:10:00+00:00
Serhii Solomko - Vadim Kazmirchuk. 2021-01-21T15:15:00+00:00
Oleksandr Liushnia - Maksym Marchuk. 2021-01-21T15:25:00+00:00
Dmytro Gudimenko - Oleksii Hrymovskyi. 2021-01-21T15:30:00+00:00
Ivan Krivoy - Konstiantyn Tsoi. 2021-01-21T15:40:00+00:00
Oleg Gubanisev - Dmitry Demchuk. 2021-01-21T15:45:00+00:00
Serhii Chelpanov - Dmytro Rehotun. 2021-01-21T15:55:00+00:00
Vladislav Kurchitsky - Dmytro Lazuryk. 2021-01-21T16:00:00+00:00
Vadym Semenenko - Stefan Yakimenko. 2021-01-21T16:10:00+00:00
Vadim Kazmirchuk - Daniil Atamanchuk. 2021-01-21T16:15:00+00:00
Maksym Marchuk - Yuriy Kolesnik. 2021-01-21T16:25:00+00:00
Vladislav Mischenko - Oleksii Hrymovskyi. 2021-01-21T16:30:00+00:00
Viktor Antonenko - Konstiantyn Tsoi. 2021-01-21T16:40:00+00:00
Serhii Solomko - Dmitry Demchuk. 2021-01-21T16:45:00+00:00
Ruslan Solomko - Oleksandr Liushnia. 2021-01-21T16:55:00+00:00
Dmytro Gudimenko - Vladislav Kurchitsky. 2021-01-21T17:00:00+00:00
Ivan Krivoy - Vadym Semenenko. 2021-01-21T17:10:00+00:00
Oleg Gubanisev - Vadim Kazmirchuk. 2021-01-21T17:15:00+00:00
Roman Zholubak - Vadym Vasiuk. 2021-01-21T17:20:00+00:00
Serhii Chelpanov - Maksym Marchuk. 2021-01-21T17:25:00+00:00
Oleksii Hrymovskyi - Dmytro Lazuryk. 2021-01-21T17:30:00+00:00
Konstiantyn Tsoi - Stefan Yakimenko. 2021-01-21T17:40:00+00:00
Dmitry Demchuk - Daniil Atamanchuk. 2021-01-21T17:45:00+00:00
Vladimir Voronenkov - Vadim Bochkovskiy. 2021-01-21T17:50:00+00:00
Oleksandr Liushnia - Dmytro Rehotun. 2021-01-21T17:55:00+00:00
Dmytro Gudimenko - Vladislav Mischenko. 2021-01-21T18:00:00+00:00
Ivan Krivoy - Viktor Antonenko. 2021-01-21T18:10:00+00:00
Oleg Gubanisev - Serhii Solomko. 2021-01-21T18:15:00+00:00
Nikolay Korniyenko - Vadym Vasiuk. 2021-01-21T18:20:00+00:00
Ruslan Solomko - Yuriy Kolesnik. 2021-01-21T18:25:00+00:00
Roman Zholubak - Vladimir Voronenkov. 2021-01-21T18:50:00+00:00
Serhii Chelpanov - Oleksandr Liushnia. 2021-01-21T18:55:00+00:00
Dmytro Gudimenko - Vladislav Kurchitsky. 2021-01-21T19:10:00+00:00
Oleg Gubanisev - Vadim Kazmirchuk. 2021-01-21T19:15:00+00:00
Nikolay Korniyenko - Vadim Bochkovskiy. 2021-01-21T19:20:00+00:00
Ruslan Solomko - Maksym Marchuk. 2021-01-21T19:25:00+00:00
Vladimir Voronenkov - Vadym Vasiuk. 2021-01-21T19:50:00+00:00
Dmytro Rehotun - Yuriy Kolesnik. 2021-01-21T19:55:00+00:00
Roman Zholubak - Vadim Bochkovskiy. 2021-01-21T20:20:00+00:00
Serhii Chelpanov - Ruslan Solomko. 2021-01-21T20:25:00+00:00
Nikolay Korniyenko - Vladimir Voronenkov. 2021-01-21T20:50:00+00:00
Oleksandr Liushnia - Yuriy Kolesnik. 2021-01-21T20:55:00+00:00
Vadim Bochkovskiy - Vadym Vasiuk. 2021-01-21T21:20:00+00:00
Maksym Marchuk - Dmytro Rehotun. 2021-01-21T21:25:00+00:00
Nikolay Korniyenko - Roman Zholubak. 2021-01-21T21:50:00+00:00
Vitalii Kobets - Roman Yushko. 2021-01-21T22:05:00+00:00
Denis Matveev - Ilya Kanunnikov. 2021-01-21T22:25:00+00:00
Yevhenii Sokoltsov - Oleksandr Melashenko. 2021-01-21T22:35:00+00:00
Anton Yolkin - Vladimir Lutskiy. 2021-01-21T22:55:00+00:00
Yuriy Reva - Serhii Kuprykov. 2021-01-21T23:05:00+00:00
Aleksander Ivashkin - Dukhovenko Oleksandr. 2021-01-21T23:25:00+00:00
Vitalii Kobets - Oleksandr Melashenko. 2021-01-21T23:35:00+00:00
Denis Matveev - Vladimir Lutskiy. 2021-01-21T23:55:00+00:00
Olena Petlenko - Viktoriya Anarmetova. 2021-01-21T00:25:00+00:00
Kateryna Lieventsova - Olena Nikichenko. 2021-01-21T00:55:00+00:00
Anna Babii - Olena Petlenko. 2021-01-21T01:25:00+00:00
Olena Nikichenko - Karina Zharkova. 2021-01-21T01:55:00+00:00
Kateryna Lieventsova - Viktoriya Anarmetova. 2021-01-21T02:25:00+00:00
Anna Babii - Olena Nikichenko. 2021-01-21T02:55:00+00:00
Kateryna Lieventsova - Olena Petlenko. 2021-01-21T03:25:00+00:00
Karina Zharkova - Viktoriya Anarmetova. 2021-01-21T03:55:00+00:00
Anna Babii - Kateryna Lieventsova. 2021-01-21T04:25:00+00:00
Olena Nikichenko - Viktoriya Anarmetova. 2021-01-21T04:55:00+00:00
Olena Petlenko - Karina Zharkova. 2021-01-21T05:25:00+00:00
Alina Novosad - Valeriya Stepanovskaya. 2021-01-21T06:00:00+00:00
Olena Nalisnikovska - Anastasia Mydvetskaya. 2021-01-21T06:30:00+00:00
Alina Novosad - Anastasia Mydvetskaya. 2021-01-21T07:00:00+00:00
Olena Nalisnikovska - Valeriya Stepanovskaya. 2021-01-21T07:30:00+00:00
Alina Novosad - Olena Nalisnikovska. 2021-01-21T08:00:00+00:00
Valeriya Stepanovskaya - Anastasia Mydvetskaya. 2021-01-21T08:30:00+00:00
Olena Nalisnikovska - Alina Novosad. 2021-01-21T09:00:00+00:00
Valeriya Stepanovskaya - Anastasia Mydvetskaya. 2021-01-21T09:30:00+00:00
Valeriya Stepanovskaya - Olena Nalisnikovska. 2021-01-21T10:00:00+00:00
Anastasia Mydvetskaya - Alina Novosad. 2021-01-21T10:30:00+00:00
Valeriya Stepanovskaya - Alina Novosad. 2021-01-21T11:00:00+00:00
Anastasia Mydvetskaya - Olena Nalisnikovska. 2021-01-21T11:30:00+00:00
Olena Nikichenko - Olena Petlenko. 2021-01-21T13:35:00+00:00
Karina Zharkova - Liudmyla Kabakova. 2021-01-21T14:05:00+00:00
Viktoriya Anarmetova - Anastasiya Gavelya. 2021-01-21T14:35:00+00:00
Olena Nikichenko - Liudmyla Kabakova. 2021-01-21T15:05:00+00:00
Anastasiya Gavelya - Olena Petlenko. 2021-01-21T15:35:00+00:00
Karina Zharkova - Viktoriya Anarmetova. 2021-01-21T16:05:00+00:00
Olena Nikichenko - Anastasiya Gavelya. 2021-01-21T16:35:00+00:00
Viktoriya Anarmetova - Liudmyla Kabakova. 2021-01-21T17:05:00+00:00
Karina Zharkova - Olena Petlenko. 2021-01-21T17:35:00+00:00
Olena Nikichenko - Viktoriya Anarmetova. 2021-01-21T18:05:00+00:00
Karina Zharkova - Anastasiya Gavelya. 2021-01-21T18:35:00+00:00
Liudmyla Kabakova - Olena Petlenko. 2021-01-21T19:05:00+00:00
Olena Nikichenko - Karina Zharkova. 2021-01-21T19:35:00+00:00
Viktoriya Anarmetova - Olena Petlenko. 2021-01-21T20:05:00+00:00
Anastasiya Gavelya - Liudmyla Kabakova. 2021-01-21T20:35:00+00:00
Andriy Fedorchenko - Yevhen Kryvorotko. 2021-01-21T00:05:00+00:00
Vladimir Boychuk - Vaniev Pulat. 2021-01-21T00:25:00+00:00
Andriy Fedorchenko - Levko Kuzyo. 2021-01-21T00:40:00+00:00
Andrey Nepochatov - Oleg Shapovalov. 2021-01-21T01:00:00+00:00
Vitalii Sazhnev - Yevhen Kryvorotko. 2021-01-21T01:15:00+00:00
Oleg Shapovalov - Vaniev Pulat. 2021-01-21T01:35:00+00:00
Yevhen Kryvorotko - Levko Kuzyo. 2021-01-21T01:50:00+00:00
Andrey Nepochatov - Vladimir Boychuk. 2021-01-21T02:10:00+00:00
Vitalii Sazhnev - Andriy Fedorchenko. 2021-01-21T02:25:00+00:00
Nikolay Ozhiganov - Miroslav Avramov. 2021-01-21T06:00:00+00:00
Kovalenko Vladislav - Igor Podpaly. 2021-01-21T06:30:00+00:00
Nikolay Ozhiganov - Igor Podpaly. 2021-01-21T07:00:00+00:00
Oleg Pavlyuk - Vladimir Serikov. 2021-01-21T07:15:00+00:00
Kovalenko Vladislav - Miroslav Avramov. 2021-01-21T07:30:00+00:00
Nikolay Ozhiganov - Kovalenko Vladislav. 2021-01-21T08:00:00+00:00
Oleg Pavlyuk - Denis Kebalo. 2021-01-21T08:15:00+00:00
Igor Podpaly - Miroslav Avramov. 2021-01-21T08:30:00+00:00
Miroslav Avramov - Nikolay Ozhiganov. 2021-01-21T09:00:00+00:00
Vladimir Serikov - Denis Kebalo. 2021-01-21T09:15:00+00:00
Igor Podpaly - Kovalenko Vladislav. 2021-01-21T09:30:00+00:00
Igor Podpaly - Nikolay Ozhiganov. 2021-01-21T10:00:00+00:00
Vladimir Serikov - Oleg Pavlyuk. 2021-01-21T10:15:00+00:00
Miroslav Avramov - Kovalenko Vladislav. 2021-01-21T10:30:00+00:00
Kovalenko Vladislav - Nikolay Ozhiganov. 2021-01-21T11:00:00+00:00
Denis Kebalo - Oleg Pavlyuk. 2021-01-21T11:15:00+00:00
Miroslav Avramov - Igor Podpaly. 2021-01-21T11:30:00+00:00
Denis Kebalo - Vladimir Serikov. 2021-01-21T12:15:00+00:00
Fedor Bazin - Valentin Polusmuak. 2021-01-21T12:30:00+00:00
Dmitriy Bortsov - Sergey Korobeynik. 2021-01-21T12:30:00+00:00
Andrey Kovrikov - Denis Nemchenko. 2021-01-21T12:45:00+00:00
Anatoliy Reva - Roman Pavlyuk. 2021-01-21T13:00:00+00:00
Vitaliy Khamurda - roman Chuyko. 2021-01-21T13:00:00+00:00
Pavel Plyushch - Vladimir Gaynyuk. 2021-01-21T13:00:00+00:00
Artur Elkhov - Roman Tsubera. 2021-01-21T13:15:00+00:00
Valentin Polusmuak - roman Chuyko. 2021-01-21T13:30:00+00:00
Vladimir Gaynyuk - Vitaliy Khamurda. 2021-01-21T13:30:00+00:00
Valentin Gedz - Nikolay Plakhteev. 2021-01-21T13:30:00+00:00
Mikhail Varchenko - Artur Elkhov. 2021-01-21T13:45:00+00:00
Sergey Korobeynik - Pavel Plyushch. 2021-01-21T14:00:00+00:00
Fedor Bazin - Dmitriy Bortsov. 2021-01-21T14:00:00+00:00
Anatoliy Reva - Nikolay Plakhteev. 2021-01-21T14:00:00+00:00
Pavlo Babenko - Andrey Kovrikov. 2021-01-21T14:15:00+00:00
Valentin Gedz - Roman Pavlyuk. 2021-01-21T14:30:00+00:00
Pavel Plyushch - Fedor Bazin. 2021-01-21T14:30:00+00:00
Dmitriy Bortsov - Valentin Polusmuak. 2021-01-21T14:30:00+00:00
Viktor Kalianov - Pavlo Babenko. 2021-01-21T14:45:00+00:00
Anatoliy Reva - Valentin Gedz. 2021-01-21T15:00:00+00:00
Vitaliy Khamurda - Sergey Korobeynik. 2021-01-21T15:00:00+00:00
roman Chuyko - Vladimir Gaynyuk. 2021-01-21T15:00:00+00:00
Roman Tsubera - Mikhail Varchenko. 2021-01-21T15:15:00+00:00
Sergey Korobeynik - roman Chuyko. 2021-01-21T15:30:00+00:00
Valentin Polusmuak - Vladimir Gaynyuk. 2021-01-21T15:30:00+00:00
Nikolay Plakhteev - Roman Pavlyuk. 2021-01-21T15:30:00+00:00
Denis Nemchenko - Roman Tsubera. 2021-01-21T15:45:00+00:00
Dmitriy Bortsov - Pavel Plyushch. 2021-01-21T16:00:00+00:00
Roman Pavlyuk - Anatoliy Reva. 2021-01-21T16:00:00+00:00
Fedor Bazin - Vitaliy Khamurda. 2021-01-21T16:00:00+00:00
Andrey Kovrikov - Viktor Kalianov. 2021-01-21T16:15:00+00:00
Vitaliy Khamurda - Dmitriy Bortsov. 2021-01-21T16:30:00+00:00
Pavel Plyushch - Valentin Polusmuak. 2021-01-21T16:30:00+00:00
Nikolay Plakhteev - Valentin Gedz. 2021-01-21T16:30:00+00:00
Artur Elkhov - Andrey Kovrikov. 2021-01-21T16:45:00+00:00
Nikolay Plakhteev - Anatoliy Reva. 2021-01-21T17:00:00+00:00
roman Chuyko - Fedor Bazin. 2021-01-21T17:00:00+00:00
Vladimir Gaynyuk - Sergey Korobeynik. 2021-01-21T17:00:00+00:00
Mikhail Varchenko - Denis Nemchenko. 2021-01-21T17:15:00+00:00
Fedor Bazin - Vladimir Gaynyuk. 2021-01-21T17:30:00+00:00
Roman Pavlyuk - Valentin Gedz. 2021-01-21T17:30:00+00:00
Valentin Polusmuak - Sergey Korobeynik. 2021-01-21T17:30:00+00:00
Pavlo Babenko - Mikhail Varchenko. 2021-01-21T17:45:00+00:00
Pavel Plyushch - Vitaliy Khamurda. 2021-01-21T18:00:00+00:00
Valentin Gedz - Anatoliy Reva. 2021-01-21T18:00:00+00:00
Dmitriy Bortsov - roman Chuyko. 2021-01-21T18:00:00+00:00
Viktor Kalianov - Artur Elkhov. 2021-01-21T18:15:00+00:00
roman Chuyko - Pavel Plyushch. 2021-01-21T18:30:00+00:00
Roman Pavlyuk - Nikolay Plakhteev. 2021-01-21T18:30:00+00:00
Vitaliy Khamurda - Valentin Polusmuak. 2021-01-21T18:30:00+00:00
Roman Tsubera - Viktor Kalianov. 2021-01-21T18:45:00+00:00
Sergey Korobeynik - Fedor Bazin. 2021-01-21T19:00:00+00:00
Vladimir Gaynyuk - Dmitriy Bortsov. 2021-01-21T19:00:00+00:00
Denis Nemchenko - Pavlo Babenko. 2021-01-21T19:15:00+00:00
Vitaly Khorolsky - Ruslan Lazebny. 2021-01-21T19:45:00+00:00
Ilya Kutniy - Vladimir Panasenko. 2021-01-21T20:00:00+00:00
Sergey Vavrenyuk - Yuriy Novikov. 2021-01-21T20:20:00+00:00
Vyacheslav Isakov - Kostiantyn Moroz. 2021-01-21T20:35:00+00:00
Vitaly Khorolsky - Yuriy Novikov. 2021-01-21T20:55:00+00:00
Ilya Kutniy - Kostiantyn Moroz. 2021-01-21T21:10:00+00:00
Sergey Vavrenyuk - Ruslan Lazebny. 2021-01-21T21:30:00+00:00
Vyacheslav Isakov - Vladimir Panasenko. 2021-01-21T21:45:00+00:00
Vitaly Khorolsky - Sergey Vavrenyuk. 2021-01-21T22:05:00+00:00
Ilya Kutniy - Vyacheslav Isakov. 2021-01-21T22:20:00+00:00
Yuriy Novikov - Ruslan Lazebny. 2021-01-21T22:40:00+00:00
Kostiantyn Moroz - Vladimir Panasenko. 2021-01-21T22:55:00+00:00
Ruslan Lazebny - Vitaly Khorolsky. 2021-01-21T23:15:00+00:00
Vladimir Panasenko - Ilya Kutniy. 2021-01-21T23:30:00+00:00
Yuriy Novikov - Sergey Vavrenyuk. 2021-01-21T23:50:00+00:00
Roman Pavlenko - Nikolai Zhurba. 2021-01-21T00:00:00+00:00
Ivan Coldatov - Dmitry Petrochenko. 2021-01-21T00:15:00+00:00
Nikita Sukharnikov - Dmitry Korneev. 2021-01-21T00:15:00+00:00
Alexandr Serebrennikov - Zhargal Yurievich Tsybikov. 2021-01-21T00:30:00+00:00
Aleksandr Dmitrievich Volkov - Vladimir Marshalov. 2021-01-21T00:45:00+00:00
Andrey Menshikov - Ilya Novikov. 2021-01-21T00:45:00+00:00
Nikolai Zhurba - Andrey Pravednov. 2021-01-21T01:00:00+00:00
Dmitry Petrochenko - Timofey Yusipov. 2021-01-21T01:15:00+00:00
Dmitry Korneev - Evgeniy Ilyukhin. 2021-01-21T01:15:00+00:00
Nikolai Zhurba - Alexandr Serebrennikov. 2021-01-21T01:30:00+00:00
Vladimir Marshalov - Timofey Yusipov. 2021-01-21T01:45:00+00:00
Roman Pavlenko - Zhargal Yurievich Tsybikov. 2021-01-21T02:00:00+00:00
Ivan Coldatov - Dmitry Petrochenko. 2021-01-21T02:15:00+00:00
Evgeniy Ilyukhin - Nikita Sukharnikov. 2021-01-21T02:15:00+00:00
Alexander Kolmin - Gennady Karpovkin. 2021-01-21T04:30:00+00:00
Vladimir Nemashkalo - Aleksey Zirin. 2021-01-21T04:45:00+00:00
Oleg Nikiforov - Serguei Homutov. 2021-01-21T04:45:00+00:00
Vladimir Vologzhanin - Andrey Zabrodin. 2021-01-21T05:00:00+00:00
Vladyslav Rachkov - Vladislav Chahur. 2021-01-21T05:15:00+00:00
Yurii Aleksandrovich Gavrilov - Igor Poletaev. 2021-01-21T05:15:00+00:00
Gennady Karpovkin - Vladimir Vologzhanin. 2021-01-21T05:30:00+00:00
Serguei Homutov - Yurii Aleksandrovich Gavrilov. 2021-01-21T05:45:00+00:00
Aleksey Zirin - Vladyslav Rachkov. 2021-01-21T05:45:00+00:00
Andrey Zabrodin - Alexander Kolmin. 2021-01-21T06:00:00+00:00
Igor Poletaev - Oleg Nikiforov. 2021-01-21T06:15:00+00:00
Vladislav Chahur - Vladimir Nemashkalo. 2021-01-21T06:15:00+00:00
Alexander Kolmin - Vladimir Vologzhanin. 2021-01-21T06:30:00+00:00
Oleg Nikiforov - Yurii Aleksandrovich Gavrilov. 2021-01-21T06:45:00+00:00
Vladimir Nemashkalo - Vladyslav Rachkov. 2021-01-21T06:45:00+00:00
Gennady Karpovkin - Andrey Zabrodin. 2021-01-21T07:00:00+00:00
Serguei Homutov - Igor Poletaev. 2021-01-21T07:15:00+00:00
Aleksey Zirin - Vladislav Chahur. 2021-01-21T07:15:00+00:00
Andrey Zabrodin - Vladimir Vologzhanin. 2021-01-21T07:30:00+00:00
Serguei Homutov - Igor Poletaev. 2021-01-21T07:45:00+00:00
Aleksey Zirin - Vladimir Nemashkalo. 2021-01-21T07:45:00+00:00
Gennady Karpovkin - Alexander Kolmin. 2021-01-21T08:00:00+00:00
Yurii Aleksandrovich Gavrilov - Oleg Nikiforov. 2021-01-21T08:15:00+00:00
Vladyslav Rachkov - Vladislav Chahur. 2021-01-21T08:15:00+00:00
Igor Minchenkov - Ilya Korogodsky. 2021-01-21T08:30:00+00:00
Oleg Suharkov - Vadim Georgievich Evlampiev. 2021-01-21T08:45:00+00:00
Maksim Ilichev - Nikolai Zhurba. 2021-01-21T08:45:00+00:00
Ivan Afanasyev - Yaroslav Troyanov. 2021-01-21T09:00:00+00:00
Nikita Kurilchik - Georgiy Vladimirovich Vahnin. 2021-01-21T09:15:00+00:00
Aleksandr Yurevich Fedosov - Alexandr Serebrennikov. 2021-01-21T09:15:00+00:00
Ilya Korogodsky - Ivan Afanasyev. 2021-01-21T09:30:00+00:00
Vadim Georgievich Evlampiev - Nikita Kurilchik. 2021-01-21T09:45:00+00:00
Nikolai Zhurba - Aleksandr Yurevich Fedosov. 2021-01-21T09:45:00+00:00
Yaroslav Troyanov - Igor Minchenkov. 2021-01-21T10:00:00+00:00
Alexandr Serebrennikov - Maksim Ilichev. 2021-01-21T10:15:00+00:00
Georgiy Vladimirovich Vahnin - Oleg Suharkov. 2021-01-21T10:15:00+00:00
Igor Minchenkov - Ivan Afanasyev. 2021-01-21T10:30:00+00:00
Oleg Suharkov - Nikita Kurilchik. 2021-01-21T10:45:00+00:00
Maksim Ilichev - Aleksandr Yurevich Fedosov. 2021-01-21T10:45:00+00:00
Ilya Korogodsky - Yaroslav Troyanov. 2021-01-21T11:00:00+00:00
Vadim Georgievich Evlampiev - Georgiy Vladimirovich Vahnin. 2021-01-21T11:15:00+00:00
Nikolai Zhurba - Alexandr Serebrennikov. 2021-01-21T11:15:00+00:00
Ilya Korogodsky - Igor Minchenkov. 2021-01-21T11:30:00+00:00
Oleg Suharkov - Georgiy Vladimirovich Vahnin. 2021-01-21T11:45:00+00:00
Aleksandr Yurevich Fedosov - Maksim Ilichev. 2021-01-21T11:45:00+00:00
Yaroslav Troyanov - Ivan Afanasyev. 2021-01-21T12:00:00+00:00
Vadim Georgievich Evlampiev - Nikita Kurilchik. 2021-01-21T12:15:00+00:00
Nikolai Zhurba - Alexandr Serebrennikov. 2021-01-21T12:15:00+00:00
Sergey Kuzmin - Dmitry Tikhnenko. 2021-01-21T12:30:00+00:00
Igor Meteleshko - Aleksandr Vladimirovich Poprocky. 2021-01-21T12:45:00+00:00
Igor Ramenskiy - Aleksandr Antipin. 2021-01-21T12:45:00+00:00
Sen IR Kim - Sergey Ovechkin. 2021-01-21T13:00:00+00:00
Aleksandr Skrebnev - Igor Mikhaylov. 2021-01-21T13:15:00+00:00
Oleg Soldusov - Mikhail Marchenko. 2021-01-21T13:15:00+00:00
Dmitry Tikhnenko - Sen IR Kim. 2021-01-21T13:30:00+00:00
Aleksandr Antipin - Aleksandr Skrebnev. 2021-01-21T13:45:00+00:00
Aleksandr Vladimirovich Poprocky - Oleg Soldusov. 2021-01-21T13:45:00+00:00
Sergey Ovechkin - Sergey Kuzmin. 2021-01-21T14:00:00+00:00
Igor Mikhaylov - Igor Ramenskiy. 2021-01-21T14:15:00+00:00
Mikhail Marchenko - Igor Meteleshko. 2021-01-21T14:15:00+00:00
Sergey Kuzmin - Sen IR Kim. 2021-01-21T14:30:00+00:00
Igor Meteleshko - Oleg Soldusov. 2021-01-21T14:45:00+00:00
Igor Ramenskiy - Aleksandr Skrebnev. 2021-01-21T14:45:00+00:00
Dmitry Tikhnenko - Sergey Ovechkin. 2021-01-21T15:00:00+00:00
Aleksandr Vladimirovich Poprocky - Mikhail Marchenko. 2021-01-21T15:15:00+00:00
Aleksandr Antipin - Igor Mikhaylov. 2021-01-21T15:15:00+00:00
Sergey Ovechkin - Dmitry Tikhnenko. 2021-01-21T15:30:00+00:00
Igor Ramenskiy - Aleksandr Skrebnev. 2021-01-21T15:45:00+00:00
Aleksandr Vladimirovich Poprocky - Oleg Soldusov. 2021-01-21T15:45:00+00:00
Sergey Kuzmin - Sen IR Kim. 2021-01-21T16:00:00+00:00
Igor Mikhaylov - Aleksandr Antipin. 2021-01-21T16:15:00+00:00
Mikhail Marchenko - Igor Meteleshko. 2021-01-21T16:15:00+00:00
Dmitry Lavrinenko - Vladimir Zhulyabin. 2021-01-21T16:30:00+00:00
Alexander Frolov - Stanislav Kaplan. 2021-01-21T16:45:00+00:00
Ivan Moshkov - Alexander Klavdenkov. 2021-01-21T16:45:00+00:00
Aleksey Vlasov - Vladimir Beliakov. 2021-01-21T17:00:00+00:00
Aleksei Zhelubenkov - Viktor Rakhmanov. 2021-01-21T17:15:00+00:00
Mihail Minchenkov - Alexander Gribkov. 2021-01-21T17:15:00+00:00
Vladimir Zhulyabin - Aleksey Vlasov. 2021-01-21T17:30:00+00:00
Stanislav Kaplan - Aleksei Zhelubenkov. 2021-01-21T17:45:00+00:00
Alexander Klavdenkov - Mihail Minchenkov. 2021-01-21T17:45:00+00:00
Vladimir Beliakov - Dmitry Lavrinenko. 2021-01-21T18:00:00+00:00
Alexander Gribkov - Ivan Moshkov. 2021-01-21T18:15:00+00:00
Viktor Rakhmanov - Alexander Frolov. 2021-01-21T18:15:00+00:00
Dmitry Lavrinenko - Aleksey Vlasov. 2021-01-21T18:30:00+00:00
Alexander Frolov - Aleksei Zhelubenkov. 2021-01-21T18:45:00+00:00
Ivan Moshkov - Mihail Minchenkov. 2021-01-21T18:45:00+00:00
Vladimir Zhulyabin - Vladimir Beliakov. 2021-01-21T19:00:00+00:00
Alexander Klavdenkov - Alexander Gribkov. 2021-01-21T19:15:00+00:00
Stanislav Kaplan - Viktor Rakhmanov. 2021-01-21T19:15:00+00:00
Vladimir Beliakov - Dmitry Lavrinenko. 2021-01-21T19:30:00+00:00
Ivan Moshkov - Alexander Gribkov. 2021-01-21T19:45:00+00:00
Viktor Rakhmanov - Aleksei Zhelubenkov. 2021-01-21T19:45:00+00:00
Aleksey Vlasov - Vladimir Zhulyabin. 2021-01-21T20:00:00+00:00
Alexander Frolov - Stanislav Kaplan. 2021-01-21T20:15:00+00:00
Alexander Klavdenkov - Mihail Minchenkov. 2021-01-21T20:15:00+00:00
Aleksey Uezdin - Roman Pavlenko. 2021-01-21T20:30:00+00:00
Aleksandr Dmitrievich Volkov - Ivan Coldatov. 2021-01-21T20:45:00+00:00
Igor Ramenskiy - Artem Suntsov. 2021-01-21T20:45:00+00:00
Dmitry Ignatiev - Tynchtyk Turabekov. 2021-01-21T21:00:00+00:00
Oleg Shagarov - Timofey Yusipov. 2021-01-21T21:15:00+00:00
Pavel Semeshin - Denis Molodtsov. 2021-01-21T21:15:00+00:00
Roman Pavlenko - Andrey Pravednov. 2021-01-21T21:30:00+00:00
Ivan Coldatov - Dmitry Petrochenko. 2021-01-21T21:45:00+00:00
Artem Suntsov - Konstantin Churin. 2021-01-21T21:45:00+00:00
Aleksey Uezdin - Dmitry Ignatiev. 2021-01-21T22:00:00+00:00
Igor Ramenskiy - Pavel Semeshin. 2021-01-21T22:15:00+00:00
Aleksandr Dmitrievich Volkov - Oleg Shagarov. 2021-01-21T22:15:00+00:00
Andrey Pravednov - Tynchtyk Turabekov. 2021-01-21T22:30:00+00:00
Dmitry Petrochenko - Timofey Yusipov. 2021-01-21T22:45:00+00:00
Konstantin Churin - Denis Molodtsov. 2021-01-21T22:45:00+00:00
Roman Pavlenko - Dmitry Ignatiev. 2021-01-21T23:00:00+00:00
Artem Suntsov - Pavel Semeshin. 2021-01-21T23:15:00+00:00
Ivan Coldatov - Oleg Shagarov. 2021-01-21T23:15:00+00:00
Tynchtyk Turabekov - Aleksey Uezdin. 2021-01-21T23:30:00+00:00
Timofey Yusipov - Aleksandr Dmitrievich Volkov. 2021-01-21T23:45:00+00:00
Denis Molodtsov - Igor Ramenskiy. 2021-01-21T23:45:00+00:00
Calificación de las casas de apuestas
Calificación completa