PartiteCampionati
Finito
13:40
Liang J / Lin G
Duda B / Qiu D
3
2
11
11
12
8
11
8
4
14
11
9
Finito
14:20
Drinkhall P / Pitchford L
Togami S / Uda Y
1
3
10
12
10
5
12
10
12
11
Finito
15:00
Falck M / Karlsson K
Fan Z / Wang C
3
2
8
11
11
11
11
11
8
13
7
5
Finito
15:40
Ho K K / Wong C T
Jang W / Lim J
1
3
11
11
4
5
4
13
11
11
Evgeniy Pismenniy - Yevhen Masko. 2021-11-27T05:50:00+00:00
Ihor Kuznetsov - Ilya Yanishevskiy. 2021-11-27T05:55:00+00:00
Valentyn Yunchyk - Aleksandr Levadniy. 2021-11-27T06:25:00+00:00
Dmytro Mischenko - Sergey Balabey. 2021-11-27T06:30:00+00:00
Andrey Kaptanovsky - Yaroslav Voitenko. 2021-11-27T06:35:00+00:00
Vladislav Ivanchatenko - Oleksiy Sapronov. 2021-11-27T06:40:00+00:00
Aleksandr Medvedev - Oleg Gavrilyuk. 2021-11-27T06:45:00+00:00
Volodymyr Plishilo - Maksim Mykhaylovich. 2021-11-27T06:50:00+00:00
David Simonchuk - Dmitry Dubrovin. 2021-11-27T06:55:00+00:00
Abalmaz Spartak - Sergey Kovalenko. 2021-11-27T06:55:00+00:00
Sergiy Gogenko - Aleksey Krutko. 2021-11-27T07:00:00+00:00
Mykola Zakladnyi - Konstantin Makarchuk. 2021-11-27T07:05:00+00:00
Vitalii Krivenko - Andrey Kaptanovsky. 2021-11-27T07:10:00+00:00
Serhii Matviienko - Vladislav Ivanchatenko. 2021-11-27T07:15:00+00:00
Viktor Bosak - Aleksandr Medvedev. 2021-11-27T07:20:00+00:00
Andrey Zenyuk - Volodymyr Plishilo. 2021-11-27T07:25:00+00:00
Yuriy Teterya - Yuriy Schepanskiy. 2021-11-27T07:30:00+00:00
Vadim Gorchakov - Vitaliy Khamurda. 2021-11-27T07:30:00+00:00
Evgeniy Pismenniy - Aleksandr Levadniy. 2021-11-27T07:35:00+00:00
Ihor Kuznetsov - Sergey Balabey. 2021-11-27T07:40:00+00:00
Nikita Korbut - Yaroslav Voitenko. 2021-11-27T07:45:00+00:00
Sergey Zazimko - Oleksiy Sapronov. 2021-11-27T07:50:00+00:00
Dmytro Lohosha - Oleg Gavrilyuk. 2021-11-27T07:55:00+00:00
Vitaliy Zharskiy - Maksim Mykhaylovich. 2021-11-27T08:00:00+00:00
Sergey Filatov - Aleksandr Zhukovskij. 2021-11-27T08:05:00+00:00
1x2Pavlo Plush - Sergey Kovalenko. 2021-11-27T08:05:00+00:00
Aleksey Krutko - Yevhen Masko. 2021-11-27T08:10:00+00:00
Konstantin Makarchuk - Ilya Yanishevskiy. 2021-11-27T08:15:00+00:00
Nikita Korbut - Andrey Kaptanovsky. 2021-11-27T08:20:00+00:00
Sergey Zazimko - Vladislav Ivanchatenko. 2021-11-27T08:25:00+00:00
Dmytro Lohosha - Aleksandr Medvedev. 2021-11-27T08:30:00+00:00
Vitaliy Zharskiy - Volodymyr Plishilo. 2021-11-27T08:35:00+00:00
David Simonchuk - Yuriy Schepanskiy. 2021-11-27T08:40:00+00:00
Abalmaz Spartak - Vadim Gorchakov. 2021-11-27T08:40:00+00:00
Valentyn Yunchyk - Sergiy Gogenko. 2021-11-27T08:45:00+00:00
Dmytro Mischenko - Mykola Zakladnyi. 2021-11-27T08:50:00+00:00
Vitalii Krivenko - Yaroslav Voitenko. 2021-11-27T08:55:00+00:00
Serhii Matviienko - Oleksiy Sapronov. 2021-11-27T09:00:00+00:00
Viktor Bosak - Oleg Gavrilyuk. 2021-11-27T09:05:00+00:00
Andrey Zenyuk - Maksim Mykhaylovich. 2021-11-27T09:10:00+00:00
Pavlo Plush - Vitaliy Khamurda. 2021-11-27T09:15:00+00:00
Aleksandr Zhukovskij - Dmitry Dubrovin. 2021-11-27T09:15:00+00:00
Evgeniy Pismenniy - Aleksey Krutko. 2021-11-27T09:20:00+00:00
Ihor Kuznetsov - Konstantin Makarchuk. 2021-11-27T09:25:00+00:00
Nikita Korbut - Vitalii Krivenko. 2021-11-27T09:30:00+00:00
Sergey Zazimko - Serhii Matviienko. 2021-11-27T09:35:00+00:00
Dmytro Lohosha - Viktor Bosak. 2021-11-27T09:40:00+00:00
Vitaliy Zharskiy - Andrey Zenyuk. 2021-11-27T09:45:00+00:00
Vadim Gorchakov - Sergey Kovalenko. 2021-11-27T09:50:00+00:00
1x2Yuriy Teterya - Sergey Filatov. 2021-11-27T09:50:00+00:00
Sergiy Gogenko - Aleksandr Levadniy. 2021-11-27T09:55:00+00:00
1x2Mykola Zakladnyi - Sergey Balabey. 2021-11-27T10:00:00+00:00
Yaroslav Voitenko - Andrey Kaptanovsky. 2021-11-27T10:05:00+00:00
Oleksiy Sapronov - Vladislav Ivanchatenko. 2021-11-27T10:10:00+00:00
Oleg Gavrilyuk - Aleksandr Medvedev. 2021-11-27T10:15:00+00:00
Maksim Mykhaylovich - Vitaliy Zharskiy. 2021-11-27T10:20:00+00:00
Pavlo Plush - Vadim Gorchakov. 2021-11-27T10:25:00+00:00
David Simonchuk - Aleksandr Zhukovskij. 2021-11-27T10:25:00+00:00
Valentyn Yunchyk - Yevhen Masko. 2021-11-27T10:30:00+00:00
Dmytro Mischenko - Ilya Yanishevskiy. 2021-11-27T10:35:00+00:00
Vitalii Krivenko - Yaroslav Voitenko. 2021-11-27T10:40:00+00:00
Serhii Matviienko - Oleksiy Sapronov. 2021-11-27T10:45:00+00:00
Dmytro Lohosha - Oleg Gavrilyuk. 2021-11-27T10:50:00+00:00
Volodymyr Plishilo - Maksim Mykhaylovich. 2021-11-27T10:55:00+00:00
Abalmaz Spartak - Vitaliy Khamurda. 2021-11-27T11:00:00+00:00
Sergey Filatov - Yuriy Schepanskiy. 2021-11-27T11:00:00+00:00
Evgeniy Pismenniy - Sergiy Gogenko. 2021-11-27T11:05:00+00:00
1x2Ihor Kuznetsov - Mykola Zakladnyi. 2021-11-27T11:10:00+00:00
Nikita Korbut - Andrey Kaptanovsky. 2021-11-27T11:15:00+00:00
Sergey Zazimko - Vladislav Ivanchatenko. 2021-11-27T11:20:00+00:00
Viktor Bosak - Aleksandr Medvedev. 2021-11-27T11:25:00+00:00
Andrey Zenyuk - Vitaliy Zharskiy. 2021-11-27T11:30:00+00:00
Pavlo Plush - Abalmaz Spartak. 2021-11-27T11:35:00+00:00
Yuriy Teterya - Dmitry Dubrovin. 2021-11-27T11:35:00+00:00
Valentyn Yunchyk - Aleksey Krutko. 2021-11-27T11:40:00+00:00
Dmytro Mischenko - Konstantin Makarchuk. 2021-11-27T11:45:00+00:00
Nikita Korbut - Yaroslav Voitenko. 2021-11-27T11:50:00+00:00
Sergey Zazimko - Oleksiy Sapronov. 2021-11-27T11:55:00+00:00
1x2Viktor Bosak - Oleg Gavrilyuk. 2021-11-27T12:00:00+00:00
1x2Andrey Zenyuk - Maksim Mykhaylovich. 2021-11-27T12:05:00+00:00
David Simonchuk - Sergey Filatov. 2021-11-27T12:10:00+00:00
Vitaliy Khamurda - Sergey Kovalenko. 2021-11-27T12:10:00+00:00
Aleksandr Levadniy - Yevhen Masko. 2021-11-27T12:15:00+00:00
Sergey Balabey - Ilya Yanishevskiy. 2021-11-27T12:20:00+00:00
Vitalii Krivenko - Andrey Kaptanovsky. 2021-11-27T12:25:00+00:00
Serhii Matviienko - Vladislav Ivanchatenko. 2021-11-27T12:30:00+00:00
Dmytro Lohosha - Aleksandr Medvedev. 2021-11-27T12:35:00+00:00
Volodymyr Plishilo - Vitaliy Zharskiy. 2021-11-27T12:40:00+00:00
Yuriy Teterya - Aleksandr Zhukovskij. 2021-11-27T12:45:00+00:00
Pavlo Plush - Vadim Gorchakov. 2021-11-27T12:45:00+00:00
Evgeniy Pismenniy - Valentyn Yunchyk. 2021-11-27T12:50:00+00:00
Ihor Kuznetsov - Dmytro Mischenko. 2021-11-27T12:55:00+00:00
Nikita Korbut - Vitalii Krivenko. 2021-11-27T13:00:00+00:00
Sergey Zazimko - Serhii Matviienko. 2021-11-27T13:05:00+00:00
Viktor Bosak - Dmytro Lohosha. 2021-11-27T13:10:00+00:00
Andrey Zenyuk - Volodymyr Plishilo. 2021-11-27T13:15:00+00:00
Yuriy Schepanskiy - Dmitry Dubrovin. 2021-11-27T13:20:00+00:00
Vitaliy Khamurda - Abalmaz Spartak. 2021-11-27T13:20:00+00:00
Sergiy Gogenko - Yevhen Masko. 2021-11-27T13:25:00+00:00
Mykola Zakladnyi - Ilya Yanishevskiy. 2021-11-27T13:30:00+00:00
Anton Yaroshenko - Andrey Scherinskiy. 2021-11-27T13:35:00+00:00
Vladislav Van - Yurii Parahailo. 2021-11-27T13:50:00+00:00
David Simonchuk - Yuriy Teterya. 2021-11-27T13:55:00+00:00
Andriy Geratschenko - Dmytro Alekseenko. 2021-11-27T13:55:00+00:00
Aleksey Krutko - Aleksandr Levadniy. 2021-11-27T14:00:00+00:00
Konstantin Makarchuk - Sergey Balabey. 2021-11-27T14:05:00+00:00
Pavlo Zaderei - Anton Yaroshenko. 2021-11-27T14:10:00+00:00
Valerii Baklykov - Viktor Burdukovskyi. 2021-11-27T14:20:00+00:00
Oleksandr Hainovskyi - Oleg Savenkov. 2021-11-27T14:25:00+00:00
Sergey Filatov - Dmitry Dubrovin. 2021-11-27T14:30:00+00:00
Eduard Rubtsov - Rodion Pirvelli. 2021-11-27T14:30:00+00:00
Evgeniy Pismenniy - Aleksandr Levadniy. 2021-11-27T14:35:00+00:00
Sergey Balabey - Ihor Kuznetsov. 2021-11-27T14:40:00+00:00
Roman Sukhomlyn - Andrey Scherinskiy. 2021-11-27T14:45:00+00:00
Mykhailo Marchuk - Vasyl Shust. 2021-11-27T14:55:00+00:00
Igor Piskorskyu - Yurii Parahailo. 2021-11-27T15:00:00+00:00
Aleksandr Zhukovskij - Yuriy Schepanskiy. 2021-11-27T15:05:00+00:00
Alexander Naida - Dmytro Alekseenko. 2021-11-27T15:05:00+00:00
Aleksey Krutko - Yevhen Masko. 2021-11-27T15:10:00+00:00
Konstantin Makarchuk - Ilya Yanishevskiy. 2021-11-27T15:15:00+00:00
Roman Sukhomlyn - Anton Yaroshenko. 2021-11-27T15:20:00+00:00
Viktor Milishcuk - Viktor Burdukovskyi. 2021-11-27T15:30:00+00:00
Vladislav Van - Oleksandr Hainovskyi. 2021-11-27T15:35:00+00:00
Andriy Geratschenko - Eduard Rubtsov. 2021-11-27T15:40:00+00:00
David Simonchuk - Yuriy Teterya. 2021-11-27T15:40:00+00:00
Valentyn Yunchyk - Sergiy Gogenko. 2021-11-27T15:45:00+00:00
Mykola Zakladnyi - Dmytro Mischenko. 2021-11-27T15:50:00+00:00
Pavlo Zaderei - Andrey Scherinskiy. 2021-11-27T15:55:00+00:00
Valerii Baklykov - Mykhailo Marchuk. 2021-11-27T16:05:00+00:00
Igor Piskorskyu - Oleg Savenkov. 2021-11-27T16:10:00+00:00
Alexander Naida - Rodion Pirvelli. 2021-11-27T16:15:00+00:00
Sergey Filatov - Yuriy Schepanskiy. 2021-11-27T16:15:00+00:00
Artem Derevianko - Vitaliy Solovey. 2021-11-27T16:20:00+00:00
Dmitry Kuzmenko - Dmitry Arzanov. 2021-11-27T16:25:00+00:00
Roman Sukhomlyn - Pavlo Zaderei. 2021-11-27T16:30:00+00:00
Viktor Milishcuk - Vasyl Shust. 2021-11-27T16:40:00+00:00
Oleksandr Hainovskyi - Yurii Parahailo. 2021-11-27T16:45:00+00:00
Eduard Rubtsov - Dmytro Alekseenko. 2021-11-27T16:50:00+00:00
Dmitry Dubrovin - Aleksandr Zhukovskij. 2021-11-27T16:50:00+00:00
Dmitriy Derevinskiy - Dmitriy Shukin. 2021-11-27T16:55:00+00:00
Artem Derevianko - Dmitry Arzanov. 2021-11-27T17:00:00+00:00
Andrey Scherinskiy - Anton Yaroshenko. 2021-11-27T17:05:00+00:00
Mykhailo Marchuk - Viktor Burdukovskyi. 2021-11-27T17:15:00+00:00
Igor Piskorskyu - Oleksandr Hainovskyi. 2021-11-27T17:20:00+00:00
Alexander Naida - Eduard Rubtsov. 2021-11-27T17:25:00+00:00
Dmitriy Shukin - Vitaliy Solovey. 2021-11-27T17:30:00+00:00
Dmitry Kuzmenko - Dmitriy Derevinskiy. 2021-11-27T17:35:00+00:00
Pavlo Zaderei - Andrey Scherinskiy. 2021-11-27T17:40:00+00:00
Viktor Milishcuk - Mykhailo Marchuk. 2021-11-27T17:50:00+00:00
Vladislav Van - Oleg Savenkov. 2021-11-27T17:55:00+00:00
1x2Andriy Geratschenko - Rodion Pirvelli. 2021-11-27T18:00:00+00:00
Artem Derevianko - Dmitriy Shukin. 2021-11-27T18:05:00+00:00
Dmitriy Derevinskiy - Dmitry Arzanov. 2021-11-27T18:10:00+00:00
Roman Sukhomlyn - Anton Yaroshenko. 2021-11-27T18:15:00+00:00
Valerii Baklykov - Vasyl Shust. 2021-11-27T18:25:00+00:00
Igor Piskorskyu - Vladislav Van. 2021-11-27T18:30:00+00:00
Alexander Naida - Andriy Geratschenko. 2021-11-27T18:35:00+00:00
Dmitry Kuzmenko - Vitaliy Solovey. 2021-11-27T18:40:00+00:00
Artem Derevianko - Dmitriy Derevinskiy. 2021-11-27T18:45:00+00:00
Roman Sukhomlyn - Andrey Scherinskiy. 2021-11-27T18:50:00+00:00
Viktor Milishcuk - Valerii Baklykov. 2021-11-27T19:00:00+00:00
Oleg Savenkov - Yurii Parahailo. 2021-11-27T19:05:00+00:00
Rodion Pirvelli - Dmytro Alekseenko. 2021-11-27T19:10:00+00:00
Dmitry Kuzmenko - Dmitriy Shukin. 2021-11-27T19:15:00+00:00
Dmitry Arzanov - Vitaliy Solovey. 2021-11-27T19:20:00+00:00
Pavlo Zaderei - Anton Yaroshenko. 2021-11-27T19:25:00+00:00
Vasyl Shust - Viktor Burdukovskyi. 2021-11-27T19:35:00+00:00
Artem Derevianko - Dmitry Kuzmenko. 2021-11-27T19:50:00+00:00
Dmitriy Derevinskiy - Vitaliy Solovey. 2021-11-27T19:55:00+00:00
Roman Sukhomlyn - Pavlo Zaderei. 2021-11-27T20:00:00+00:00
Dmitriy Shukin - Dmitry Arzanov. 2021-11-27T20:25:00+00:00
Anton Popov - Denis Vakulenko. 2021-11-27T06:00:00+00:00
Oleksandr Liushnia - Maksim Butkov. 2021-11-27T06:00:00+00:00
Artem Doroshenko - Sergey Kharchenko. 2021-11-27T06:30:00+00:00
Sergey Ermoshin - Oleksandr Liushnia. 2021-11-27T06:30:00+00:00
Konstantin Kirsanov - Andriy Fedorchenko. 2021-11-27T06:30:00+00:00
Denis Kebalo - Serhii Boiko. 2021-11-27T06:30:00+00:00
Yan Zakharov - Vitaly Khorolsky. 2021-11-27T06:45:00+00:00
Ruslan Onischenko - Maksim Butkov. 2021-11-27T07:00:00+00:00
Sergey Zavinskiy - Sergey Kharchenko. 2021-11-27T07:00:00+00:00
Oleg Pavlyuk - Artem Maksimenko. 2021-11-27T07:00:00+00:00
Anton Popov - Andriy Fedorchenko. 2021-11-27T07:00:00+00:00
Ruslan Lazebny - Vadim Smetenko. 2021-11-27T07:15:00+00:00
Sergey Ermoshin - Maksim Butkov. 2021-11-27T07:30:00+00:00
Denis Kebalo - Artem Maksimenko. 2021-11-27T07:30:00+00:00
Konstantin Kirsanov - Denis Vakulenko. 2021-11-27T07:30:00+00:00
Artem Doroshenko - Kirill Deynega. 2021-11-27T07:30:00+00:00
Yan Zakharov - Vadim Smetenko. 2021-11-27T07:45:00+00:00
Oleg Pavlyuk - Serhii Boiko. 2021-11-27T08:00:00+00:00
Ruslan Onischenko - Sergey Ermoshin. 2021-11-27T08:00:00+00:00
Sergey Zavinskiy - Kirill Deynega. 2021-11-27T08:00:00+00:00
Anton Popov - Konstantin Kirsanov. 2021-11-27T08:00:00+00:00
Ruslan Lazebny - Vitaly Khorolsky. 2021-11-27T08:15:00+00:00
Denis Kebalo - Oleg Pavlyuk. 2021-11-27T08:30:00+00:00
Artem Doroshenko - Sergey Zavinskiy. 2021-11-27T08:30:00+00:00
Maksim Butkov - Oleksandr Liushnia. 2021-11-27T08:30:00+00:00
Andriy Fedorchenko - Denis Vakulenko. 2021-11-27T08:30:00+00:00
Yan Zakharov - Ruslan Lazebny. 2021-11-27T08:45:00+00:00
Vadym Khorolskyi - Yan Zakharov. 2021-11-27T08:45:00+00:00
Oleksandr Liushnia - Ruslan Onischenko. 2021-11-27T09:00:00+00:00
Kirill Deynega - Sergey Kharchenko. 2021-11-27T09:00:00+00:00
Denis Vakulenko - Anton Popov. 2021-11-27T09:00:00+00:00
Artem Maksimenko - Serhii Boiko. 2021-11-27T09:00:00+00:00
Vadim Smetenko - Vitaly Khorolsky. 2021-11-27T09:15:00+00:00
Sergey Kharchenko - Artem Doroshenko. 2021-11-27T09:30:00+00:00
Serhii Boiko - Denis Kebalo. 2021-11-27T09:30:00+00:00
Andriy Fedorchenko - Konstantin Kirsanov. 2021-11-27T09:30:00+00:00
Maksim Butkov - Sergey Ermoshin. 2021-11-27T09:30:00+00:00
Vitaly Khorolsky - Yan Zakharov. 2021-11-27T09:45:00+00:00
Maksim Butkov - Ruslan Onischenko. 2021-11-27T10:00:00+00:00
Kirill Deynega - Sergey Zavinskiy. 2021-11-27T10:00:00+00:00
Andriy Fedorchenko - Anton Popov. 2021-11-27T10:00:00+00:00
Artem Maksimenko - Oleg Pavlyuk. 2021-11-27T10:00:00+00:00
Vadim Smetenko - Ruslan Lazebny. 2021-11-27T10:15:00+00:00
Artem Maksimenko - Denis Kebalo. 2021-11-27T10:30:00+00:00
Denis Vakulenko - Konstantin Kirsanov. 2021-11-27T10:30:00+00:00
Kirill Deynega - Artem Doroshenko. 2021-11-27T10:30:00+00:00
Oleksandr Liushnia - Sergey Ermoshin. 2021-11-27T10:30:00+00:00
Vadim Smetenko - Yan Zakharov. 2021-11-27T10:45:00+00:00
Serhii Boiko - Oleg Pavlyuk. 2021-11-27T11:00:00+00:00
Sergey Ermoshin - Ruslan Onischenko. 2021-11-27T11:00:00+00:00
Sergey Kharchenko - Sergey Zavinskiy. 2021-11-27T11:00:00+00:00
Konstantin Kirsanov - Anton Popov. 2021-11-27T11:00:00+00:00
Vitaly Khorolsky - Ruslan Lazebny. 2021-11-27T11:15:00+00:00
Sergey Zavinskiy - Artem Doroshenko. 2021-11-27T11:30:00+00:00
Denis Vakulenko - Andriy Fedorchenko. 2021-11-27T11:30:00+00:00
Oleg Pavlyuk - Denis Kebalo. 2021-11-27T11:30:00+00:00
Ruslan Onischenko - Oleksandr Liushnia. 2021-11-27T11:30:00+00:00
Ruslan Lazebny - Yan Zakharov. 2021-11-27T11:45:00+00:00
Serhii Boiko - Artem Maksimenko. 2021-11-27T12:00:00+00:00
Sergey Kharchenko - Kirill Deynega. 2021-11-27T12:00:00+00:00
Vitaly Khorolsky - Vadim Smetenko. 2021-11-27T12:15:00+00:00
Aleksandr Chilikin - Aleksey Gonza. 2021-11-27T12:30:00+00:00
Armen Magakyan - Aleksandr Cherkas. 2021-11-27T12:30:00+00:00
Andrey Grabskiy - Andrey Panyushkin. 2021-11-27T12:45:00+00:00
Igor Sukovatiy - Serhii Skachenko. 2021-11-27T12:45:00+00:00
Vladimir Surzhik - Yuriy Chikalov. 2021-11-27T13:00:00+00:00
1x2Serhii Marchenko - Aleksandr Kemen. 2021-11-27T13:00:00+00:00
taras Mukha - Aleksandr Kemen. 2021-11-27T13:00:00+00:00
Viktor Kalianov - Mikhail Andreev. 2021-11-27T13:15:00+00:00
Sergey Kalenik - Alexey Metla. 2021-11-27T13:15:00+00:00
Aleksey Gonza - Yuriy Chikalov. 2021-11-27T13:30:00+00:00
Aleksandr Kemen - Vladimir Surzhik. 2021-11-27T13:30:00+00:00
Andrey Panyushkin - Mikhail Andreev. 2021-11-27T13:45:00+00:00
Alexey Metla - Viktor Kalianov. 2021-11-27T13:45:00+00:00
Aleksandr Chilikin - Armen Magakyan. 2021-11-27T14:00:00+00:00
Aleksandr Cherkas - Serhii Marchenko. 2021-11-27T14:00:00+00:00
Aleksandr Cherkas - taras Mukha. 2021-11-27T14:00:00+00:00
Andrey Grabskiy - Igor Sukovatiy. 2021-11-27T14:15:00+00:00
Serhii Skachenko - Sergey Kalenik. 2021-11-27T14:15:00+00:00
1x2Serhii Marchenko - Aleksandr Chilikin. 2021-11-27T14:30:00+00:00
Armen Magakyan - Aleksey Gonza. 2021-11-27T14:30:00+00:00
taras Mukha - Aleksandr Chilikin. 2021-11-27T14:30:00+00:00
Igor Sukovatiy - Andrey Panyushkin. 2021-11-27T14:45:00+00:00
Sergey Kalenik - Andrey Grabskiy. 2021-11-27T14:45:00+00:00
1x2Vladimir Surzhik - Aleksandr Cherkas. 2021-11-27T15:00:00+00:00
Yuriy Chikalov - Aleksandr Kemen. 2021-11-27T15:00:00+00:00
Viktor Kalianov - Serhii Skachenko. 2021-11-27T15:15:00+00:00
Mikhail Andreev - Alexey Metla. 2021-11-27T15:15:00+00:00
Aleksey Gonza - Aleksandr Kemen. 2021-11-27T15:30:00+00:00
Aleksandr Cherkas - Yuriy Chikalov. 2021-11-27T15:30:00+00:00
Andrey Panyushkin - Alexey Metla. 2021-11-27T15:45:00+00:00
Serhii Skachenko - Mikhail Andreev. 2021-11-27T15:45:00+00:00
Aleksandr Chilikin - Vladimir Surzhik. 2021-11-27T16:00:00+00:00
Armen Magakyan - Serhii Marchenko. 2021-11-27T16:00:00+00:00
Armen Magakyan - taras Mukha. 2021-11-27T16:00:00+00:00
Igor Sukovatiy - Sergey Kalenik. 2021-11-27T16:15:00+00:00
Andrey Grabskiy - Viktor Kalianov. 2021-11-27T16:15:00+00:00
Serhii Marchenko - Aleksey Gonza. 2021-11-27T16:30:00+00:00
Vladimir Surzhik - Armen Magakyan. 2021-11-27T16:30:00+00:00
taras Mukha - Aleksey Gonza. 2021-11-27T16:30:00+00:00
Viktor Kalianov - Igor Sukovatiy. 2021-11-27T16:45:00+00:00
Sergey Kalenik - Andrey Panyushkin. 2021-11-27T16:45:00+00:00
Yuriy Chikalov - Aleksandr Chilikin. 2021-11-27T17:00:00+00:00
Aleksandr Kemen - Aleksandr Cherkas. 2021-11-27T17:00:00+00:00
Mikhail Andreev - Andrey Grabskiy. 2021-11-27T17:15:00+00:00
Alexey Metla - Serhii Skachenko. 2021-11-27T17:15:00+00:00
Aleksey Gonza - Aleksandr Cherkas. 2021-11-27T17:30:00+00:00
Aleksandr Chilikin - Aleksandr Kemen. 2021-11-27T17:30:00+00:00
Andrey Panyushkin - Serhii Skachenko. 2021-11-27T17:45:00+00:00
Andrey Grabskiy - Alexey Metla. 2021-11-27T17:45:00+00:00
Serhii Marchenko - Vladimir Surzhik. 2021-11-27T18:00:00+00:00
Armen Magakyan - Yuriy Chikalov. 2021-11-27T18:00:00+00:00
taras Mukha - Vladimir Surzhik. 2021-11-27T18:00:00+00:00
Sergey Kalenik - Viktor Kalianov. 2021-11-27T18:15:00+00:00
Igor Sukovatiy - Mikhail Andreev. 2021-11-27T18:15:00+00:00
Vladimir Surzhik - Aleksey Gonza. 2021-11-27T18:30:00+00:00
Yuriy Chikalov - Serhii Marchenko. 2021-11-27T18:30:00+00:00
Yuriy Chikalov - taras Mukha. 2021-11-27T18:30:00+00:00
Viktor Kalianov - Andrey Panyushkin. 2021-11-27T18:45:00+00:00
Mikhail Andreev - Sergey Kalenik. 2021-11-27T18:45:00+00:00
1x2Aleksandr Kemen - Armen Magakyan. 2021-11-27T19:00:00+00:00
Aleksandr Cherkas - Aleksandr Chilikin. 2021-11-27T19:00:00+00:00
Alexey Metla - Igor Sukovatiy. 2021-11-27T19:15:00+00:00
Serhii Skachenko - Andrey Grabskiy. 2021-11-27T19:15:00+00:00
1x2Dmitriy Ptitsyn - Valeriy Kidalov. 2021-11-27T19:45:00+00:00
Kovalenko Vladislav - Yan Krol. 2021-11-27T20:00:00+00:00
Ivan Fashchevskiy - Vladislav Demchenko. 2021-11-27T20:20:00+00:00
1x2Dmitriy Kim - Sergey Pisklov. 2021-11-27T20:35:00+00:00
Dmitriy Ptitsyn - Vladislav Demchenko. 2021-11-27T20:55:00+00:00
Kovalenko Vladislav - Sergey Pisklov. 2021-11-27T21:10:00+00:00
Ivan Fashchevskiy - Valeriy Kidalov. 2021-11-27T21:30:00+00:00
Dmitriy Kim - Yan Krol. 2021-11-27T21:45:00+00:00
Dmitriy Ptitsyn - Ivan Fashchevskiy. 2021-11-27T22:05:00+00:00
Kovalenko Vladislav - Dmitriy Kim. 2021-11-27T22:20:00+00:00
Vladislav Demchenko - Valeriy Kidalov. 2021-11-27T22:40:00+00:00
Sergey Pisklov - Yan Krol. 2021-11-27T22:55:00+00:00
Valeriy Kidalov - Dmitriy Ptitsyn. 2021-11-27T23:15:00+00:00
Yan Krol - Kovalenko Vladislav. 2021-11-27T23:30:00+00:00
Vladislav Demchenko - Ivan Fashchevskiy. 2021-11-27T23:50:00+00:00
Sergey Pisklov - Dmitriy Kim. 2021-11-28T00:05:00+00:00
Vladislav Demchenko - Dmitriy Ptitsyn. 2021-11-28T00:25:00+00:00
Sergey Pisklov - Kovalenko Vladislav. 2021-11-28T00:40:00+00:00
Valeriy Kidalov - Ivan Fashchevskiy. 2021-11-28T01:00:00+00:00
Yan Krol - Dmitriy Kim. 2021-11-28T01:15:00+00:00
Ivan Fashchevskiy - Dmitriy Ptitsyn. 2021-11-28T01:35:00+00:00
Dmitriy Kim - Kovalenko Vladislav. 2021-11-28T01:50:00+00:00
Valeriy Kidalov - Vladislav Demchenko. 2021-11-28T02:10:00+00:00
Yan Krol - Sergey Pisklov. 2021-11-28T02:25:00+00:00
Vladimir Klimentev - Konstantin Simonov. 2021-11-27T05:00:00+00:00
1x2Konstantin Sergeevich Olshakov - Artem Arutiunyan. 2021-11-27T05:15:00+00:00
1x2Vladimir Vologzhanin - Andrey Doncenko. 2021-11-27T05:15:00+00:00
1x2Alexandr Merezhko - Vladimir Klimentev. 2021-11-27T05:30:00+00:00
1x2Anton Andreevich Gurov - Vladimir Vologzhanin. 2021-11-27T05:45:00+00:00
1x2Aleksandr Golyshev - Konstantin Sergeevich Olshakov. 2021-11-27T05:45:00+00:00
1x2Konstantin Simonov - Alexander Kononenko. 2021-11-27T06:00:00+00:00
1x2Artem Arutiunyan - Serguei Homutov. 2021-11-27T06:15:00+00:00
1x2Andrey Doncenko - Sergey Lanovenko. 2021-11-27T06:15:00+00:00
1x2Alexander Kononenko - Vladimir Klimentev. 2021-11-27T06:30:00+00:00
1x2Sergey Lanovenko - Vladimir Vologzhanin. 2021-11-27T06:45:00+00:00
1x2Serguei Homutov - Konstantin Sergeevich Olshakov. 2021-11-27T06:45:00+00:00
1x2Alexandr Merezhko - Konstantin Simonov. 2021-11-27T07:00:00+00:00
1x2Anton Andreevich Gurov - Andrey Doncenko. 2021-11-27T07:15:00+00:00
1x2Aleksandr Golyshev - Artem Arutiunyan. 2021-11-27T07:15:00+00:00
1x2Andrey Suslov - Aleksandr Ekzhanov. 2021-11-27T08:30:00+00:00
1x2Ivan Afanasyev - Oleg Butorin. 2021-11-27T08:45:00+00:00
1x2Mikhail Cheklin - Vladimir Petkov. 2021-11-27T08:45:00+00:00
1x2Aleksandr Skrebnev - Oleg Pronin. 2021-11-27T09:00:00+00:00
1x2Roman Kobytov - Aleksandr Kozlov. 2021-11-27T09:15:00+00:00
1x2Semyon Korolev - Vladimir Shirokov. 2021-11-27T09:15:00+00:00
1x2Aleksandr Ekzhanov - Aleksandr Skrebnev. 2021-11-27T09:30:00+00:00
1x2Oleg Butorin - Roman Kobytov. 2021-11-27T09:45:00+00:00
1x2Vladimir Petkov - Semyon Korolev. 2021-11-27T09:45:00+00:00
1x2Oleg Pronin - Andrey Suslov. 2021-11-27T10:00:00+00:00
1x2Aleksandr Kozlov - Ivan Afanasyev. 2021-11-27T10:15:00+00:00
1x2Vladimir Shirokov - Mikhail Cheklin. 2021-11-27T10:15:00+00:00
1x2Andrey Suslov - Aleksandr Skrebnev. 2021-11-27T10:30:00+00:00
1x2Ivan Afanasyev - Roman Kobytov. 2021-11-27T10:45:00+00:00
1x2Mikhail Cheklin - Semyon Korolev. 2021-11-27T10:45:00+00:00
1x2Aleksandr Ekzhanov - Oleg Pronin. 2021-11-27T11:00:00+00:00
1x2Oleg Butorin - Aleksandr Kozlov. 2021-11-27T11:15:00+00:00
1x2Vladimir Petkov - Vladimir Shirokov. 2021-11-27T11:15:00+00:00
1x2Aleksandr Skrebnev - Oleg Pronin. 2021-11-27T11:30:00+00:00
Vladimir Petkov - Mikhail Cheklin. 2021-11-27T11:45:00+00:00
Aleksandr Kozlov - Ivan Afanasyev. 2021-11-27T11:45:00+00:00
Aleksandr Ekzhanov - Andrey Suslov. 2021-11-27T12:00:00+00:00
Semyon Korolev - Vladimir Shirokov. 2021-11-27T12:15:00+00:00
Oleg Butorin - Roman Kobytov. 2021-11-27T12:15:00+00:00
Sen IR Kim - Mikhail Chernyavskiy. 2021-11-27T12:30:00+00:00
1x2Maksim Lomakin - Mikhail Aleksandrovskiy. 2021-11-27T12:45:00+00:00
1x2Ivan Lednev - Igor Matveev. 2021-11-27T12:45:00+00:00
1x2Igor Meteleshko - Vladimir Vologzhanin. 2021-11-27T13:00:00+00:00
1x2Victor Kalachev - Dmitry Mikhaylovich Evlakhin. 2021-11-27T13:15:00+00:00
1x2Aleksandr Vaschenko - Igor Poletaev. 2021-11-27T13:15:00+00:00
1x2Mikhail Chernyavskiy - Igor Meteleshko. 2021-11-27T13:30:00+00:00
1x2Mikhail Aleksandrovskiy - Victor Kalachev. 2021-11-27T13:45:00+00:00
1x2Igor Matveev - Aleksandr Vaschenko. 2021-11-27T13:45:00+00:00
1x2Vladimir Vologzhanin - Sen IR Kim. 2021-11-27T14:00:00+00:00
1x2Dmitry Mikhaylovich Evlakhin - Maksim Lomakin. 2021-11-27T14:15:00+00:00
1x2Igor Poletaev - Ivan Lednev. 2021-11-27T14:15:00+00:00
1x2Sen IR Kim - Igor Meteleshko. 2021-11-27T14:30:00+00:00
1x2Maksim Lomakin - Victor Kalachev. 2021-11-27T14:45:00+00:00
1x2Ivan Lednev - Aleksandr Vaschenko. 2021-11-27T14:45:00+00:00
1x2Mikhail Chernyavskiy - Vladimir Vologzhanin. 2021-11-27T15:00:00+00:00
1x2Mikhail Aleksandrovskiy - Dmitry Mikhaylovich Evlakhin. 2021-11-27T15:15:00+00:00
1x2Igor Matveev - Igor Poletaev. 2021-11-27T15:15:00+00:00
1x2Mikhail Chernyavskiy - Igor Meteleshko. 2021-11-27T15:30:00+00:00
Igor Matveev - Ivan Lednev. 2021-11-27T15:45:00+00:00
Maksim Lomakin - Victor Kalachev. 2021-11-27T15:45:00+00:00
Vladimir Vologzhanin - Sen IR Kim. 2021-11-27T16:00:00+00:00
Aleksandr Vaschenko - Igor Poletaev. 2021-11-27T16:15:00+00:00
Dmitry Mikhaylovich Evlakhin - Mikhail Aleksandrovskiy. 2021-11-27T16:15:00+00:00
Ivan Pandur - Vladimir Mishakin. 2021-11-27T16:30:00+00:00
1x2Egor Evgenyevich Markelov - Nikita Lyfenko. 2021-11-27T16:45:00+00:00
1x2Alexander Monakov - Kyrill Puzankov. 2021-11-27T16:45:00+00:00
1x2Alexander Monakov - Dmitry Merzlikin. 2021-11-27T16:45:00+00:00
Mikhail Marchenko - Maksim Dukhin. 2021-11-27T17:00:00+00:00
1x2Ivan Coldatov - Evgenii Kryuchkov. 2021-11-27T17:15:00+00:00
1x2Sergey Sarychev - Alexey Silantev. 2021-11-27T17:15:00+00:00
1x2Vladimir Mishakin - Mikhail Marchenko. 2021-11-27T17:30:00+00:00
1x2Nikita Lyfenko - Ivan Coldatov. 2021-11-27T17:45:00+00:00
1x2Kyrill Puzankov - Sergey Sarychev. 2021-11-27T17:45:00+00:00
1x2Dmitry Merzlikin - Sergey Sarychev. 2021-11-27T17:45:00+00:00
1x2Maksim Dukhin - Ivan Pandur. 2021-11-27T18:00:00+00:00
1x2Evgenii Kryuchkov - Egor Evgenyevich Markelov. 2021-11-27T18:15:00+00:00
1x2Alexey Silantev - Alexander Monakov. 2021-11-27T18:15:00+00:00
1x2Ivan Pandur - Mikhail Marchenko. 2021-11-27T18:30:00+00:00
1x2Egor Evgenyevich Markelov - Ivan Coldatov. 2021-11-27T18:45:00+00:00
1x2Alexander Monakov - Sergey Sarychev. 2021-11-27T18:45:00+00:00
1x2Vladimir Mishakin - Maksim Dukhin. 2021-11-27T19:00:00+00:00
1x2Nikita Lyfenko - Evgenii Kryuchkov. 2021-11-27T19:15:00+00:00
1x2Kyrill Puzankov - Alexey Silantev. 2021-11-27T19:15:00+00:00
1x2Dmitry Merzlikin - Alexey Silantev. 2021-11-27T19:15:00+00:00
1x2Vladimir Mishakin - Ivan Pandur. 2021-11-27T19:30:00+00:00
Dmitry Mikhaylovich Evlakhin - Vladislav Chahur. 2021-11-27T20:30:00+00:00
1x2Dmitry Tikhnenko - Oleg Kutuzov. 2021-11-27T20:45:00+00:00
1x2Alik Girevenkov - Roman Kobytov. 2021-11-27T20:45:00+00:00
1x2Sergey Ogay - Konstantin Churin. 2021-11-27T21:00:00+00:00
1x2Vasiliy Rudenko - Dmitriy Balakin. 2021-11-27T21:15:00+00:00
1x2Ivan Afanasyev - Denis Sayanov. 2021-11-27T21:15:00+00:00
1x2Vladislav Chahur - Victor Kalachev. 2021-11-27T21:30:00+00:00
1x2Oleg Kutuzov - Aleksey Vlasov. 2021-11-27T21:45:00+00:00
1x2Roman Kobytov - Aleksandr Petrov. 2021-11-27T21:45:00+00:00
1x2Dmitry Mikhaylovich Evlakhin - Sergey Ogay. 2021-11-27T22:00:00+00:00
1x2Dmitry Tikhnenko - Vasiliy Rudenko. 2021-11-27T22:15:00+00:00
1x2Alik Girevenkov - Ivan Afanasyev. 2021-11-27T22:15:00+00:00
1x2Victor Kalachev - Konstantin Churin. 2021-11-27T22:30:00+00:00
1x2Aleksey Vlasov - Dmitriy Balakin. 2021-11-27T22:45:00+00:00
1x2Aleksandr Petrov - Denis Sayanov. 2021-11-27T22:45:00+00:00
1x2Vladislav Chahur - Sergey Ogay. 2021-11-27T23:00:00+00:00
1x2Oleg Kutuzov - Vasiliy Rudenko. 2021-11-27T23:15:00+00:00
1x2Roman Kobytov - Ivan Afanasyev. 2021-11-27T23:15:00+00:00
1x2Konstantin Churin - Dmitry Mikhaylovich Evlakhin. 2021-11-27T23:30:00+00:00
1x2Dmitriy Balakin - Dmitry Tikhnenko. 2021-11-27T23:45:00+00:00
1x2Denis Sayanov - Alik Girevenkov. 2021-11-27T23:45:00+00:00
1x2Sergey Ogay - Victor Kalachev. 2021-11-28T00:00:00+00:00
1x2Vasiliy Rudenko - Aleksey Vlasov. 2021-11-28T00:15:00+00:00
1x2Ivan Afanasyev - Aleksandr Petrov. 2021-11-28T00:15:00+00:00
1x2Konstantin Churin - Vladislav Chahur. 2021-11-28T00:30:00+00:00
1x2Dmitriy Balakin - Oleg Kutuzov. 2021-11-28T00:45:00+00:00
1x2Denis Sayanov - Roman Kobytov. 2021-11-28T00:45:00+00:00
1x2Victor Kalachev - Dmitry Mikhaylovich Evlakhin. 2021-11-28T01:00:00+00:00
1x2Aleksey Vlasov - Dmitry Tikhnenko. 2021-11-28T01:15:00+00:00
1x2Aleksandr Petrov - Alik Girevenkov. 2021-11-28T01:15:00+00:00
1x2Alexandr Merezhko - Oleg Belugin. 2021-11-28T04:30:00+00:00
1x2Oleg Nikolayevich Kharlakin - Sergey Lanovenko. 2021-11-28T04:45:00+00:00
1x2Andrey Yurevich Lisov - Serguei Homutov. 2021-11-28T04:45:00+00:00
1x2