Revista
H2H

Kamil Novak vs Jan Jablonovsky 7 H2H por Agosto 2022 01:00

Confrontos

Kamil Novak
Kamil Novak
40 partidas
Jan Jablonovsky
Jan Jablonovsky
15 partidas
12 vitórias
2 vitórias
86%
14%

Confrontos diretos

  Czech Liga Pro
  16/8/2022
  WLD
  Jan Jablonovsky
  WLD
  Kamil Novak
  0
  3
  5
  7
  3
  11
  11
  11
  Czech Liga Pro
  10/8/2022
  WLD
  Jan Jablonovsky
  WLD
  Kamil Novak
  1
  3
  6
  11
  6
  8
  11
  8
  11
  11
  Czech Liga Pro
  10/8/2022
  WLD
  Jan Jablonovsky
  WLD
  Kamil Novak
  1
  3
  7
  11
  9
  5
  11
  9
  11
  11
  Czech Liga Pro
  5/8/2022
  WLD
  Kamil Novak
  WLD
  Jan Jablonovsky
  2
  3
  11
  12
  12
  11
  6
  5
  14
  14
  7
  11
  Czech Liga Pro
  5/8/2022
  WLD
  Jan Jablonovsky
  WLD
  Kamil Novak
  0
  3
  8
  7
  8
  11
  11
  11

  Resultados dos jogos: Kamil Novak

   Czech Liga Pro
   17/8/2022
   WLD
   Kamil Novak
   WLD
   Vladimr Postelt
   1
   3
   7
   11
   5
   8
   11
   4
   11
   11
   D
   Czech Liga Pro
   16/8/2022
   WLD
   Kamil Novak
   WLD
   Tomas Varnuska
   2
   3
   11
   6
   5
   12
   6
   8
   11
   11
   10
   11
   D
   Czech Liga Pro
   16/8/2022
   WLD
   Jan Jablonovsky
   WLD
   Kamil Novak
   0
   3
   5
   7
   3
   11
   11
   11
   V
   Czech Liga Pro
   13/8/2022
   WLD
   Kamil Novak
   WLD
   Matej Vogel
   0
   3
   6
   9
   5
   11
   11
   11
   D
   Czech Liga Pro
   13/8/2022
   WLD
   Pavel Fojt
   WLD
   Kamil Novak
   0
   3
   8
   7
   4
   11
   11
   11
   V

   Resultados dos jogos: Jan Jablonovsky

    Czech Liga Pro
    17/8/2022
    WLD
    Lukas Tonar
    WLD
    Jan Jablonovsky
    1
    3
    10
    11
    14
    7
    12
    6
    16
    11
    V
    Czech Liga Pro
    16/8/2022
    WLD
    Jan Jablonovsky
    WLD
    Vladimr Postelt
    0
    3
    4
    5
    5
    11
    11
    11
    D
    Czech Liga Pro
    16/8/2022
    WLD
    Jan Jablonovsky
    WLD
    Kamil Novak
    0
    3
    5
    7
    3
    11
    11
    11
    D
    Czech Liga Pro
    14/8/2022
    WLD
    Jan Jablonovsky
    WLD
    Vladislav Hampejs
    1
    3
    8
    10
    13
    5
    11
    12
    11
    11
    D
    Czech Liga Pro
    14/8/2022
    WLD
    Radim Pavelka
    WLD
    Jan Jablonovsky
    1
    3
    6
    11
    11
    7
    11
    5
    13
    11
    V