Roman Vashchuk vs Volodymyr Tuchkevych 6 H2H por Agosto 2022 23:55

Confrontos

Roman Vashchuk
Roman Vashchuk
310 partidas
Volodymyr Tuchkevych
Volodymyr Tuchkevych
285 partidas
76 vitórias
59 vitórias
56%
44%

Confrontos diretos

  TT Cup
  12/8/2022
  WLD
  Volodymyr Tuchkevych
  WLD
  Roman Vashchuk
  2
  3
  11
  11
  13
  3
  9
  7
  1
  15
  11
  11
  TT Cup
  11/8/2022
  WLD
  Roman Vashchuk
  WLD
  Volodymyr Tuchkevych
  2
  3
  15
  5
  9
  11
  6
  13
  11
  11
  9
  11
  TT Cup
  10/8/2022
  WLD
  Volodymyr Tuchkevych
  WLD
  Roman Vashchuk
  0
  3
  9
  6
  11
  11
  11
  13
  TT Cup
  6/8/2022
  WLD
  Roman Vashchuk
  WLD
  Volodymyr Tuchkevych
  1
  3
  11
  11
  9
  8
  13
  9
  11
  11

  Resultados dos jogos: Roman Vashchuk

   TT Cup
   13/8/2022
   WLD
   Roman Vashchuk
   WLD
   Andrey Kaptanovsky
   3
   2
   13
   11
   9
   9
   11
   11
   7
   11
   11
   4
   V
   TT Cup
   13/8/2022
   WLD
   Roman Vashchuk
   WLD
   Andrey Kaptanovsky
   2
   3
   11
   7
   11
   9
   9
   6
   11
   9
   11
   11
   D
   TT Cup
   12/8/2022
   WLD
   Zdrobylko Bohdan
   WLD
   Roman Vashchuk
   2
   3
   9
   11
   8
   11
   6
   11
   6
   11
   8
   11
   V
   TT Cup
   12/8/2022
   WLD
   Vitaliy Klimov
   WLD
   Roman Vashchuk
   1
   3
   6
   9
   11
   5
   11
   11
   8
   11
   V
   TT Cup
   12/8/2022
   WLD
   Volodymyr Tuchkevych
   WLD
   Roman Vashchuk
   2
   3
   11
   11
   13
   3
   9
   7
   1
   15
   11
   11
   V

   Resultados dos jogos: Volodymyr Tuchkevych

    TT Cup
    12/8/2022
    WLD
    Vitaliy Klimov
    WLD
    Volodymyr Tuchkevych
    3
    0
    11
    11
    11
    7
    8
    9
    D
    TT Cup
    12/8/2022
    WLD
    Volodymyr Tuchkevych
    WLD
    Andrey Kaptanovsky
    1
    3
    10
    13
    7
    10
    12
    11
    11
    12
    D
    TT Cup
    12/8/2022
    WLD
    Zdrobylko Bohdan
    WLD
    Volodymyr Tuchkevych
    3
    0
    11
    11
    11
    6
    7
    7
    D
    TT Cup
    12/8/2022
    WLD
    Volodymyr Tuchkevych
    WLD
    Roman Vashchuk
    2
    3
    11
    11
    13
    3
    9
    7
    1
    15
    11
    11
    D
    TT Cup
    11/8/2022
    WLD
    Roman Vashchuk
    WLD
    Volodymyr Tuchkevych
    2
    3
    15
    5
    9
    11
    6
    13
    11
    11
    9
    11
    V