David Simonchuk
Mondo

David Simonchuk - Tennis da tavolo, Mondo