Mariya Voytekhova
ReviewMatches

Mariya Voytekhova - Table Tennis,

Latest

Setka Cup, Women
2/20/2021
Svitlana Yureneva
Mariya Voytekhova
3
0
11
11
11
7
7
3
L
Setka Cup, Women
2/20/2021
Anastasia Mydvetskaya
Mariya Voytekhova
0
3
6
9
9
11
11
11
W
Setka Cup, Women
2/20/2021
Mariya Voytekhova
Alina Bohdanova
0
3
6
4
9
11
11
11
L
Setka Cup, Women
2/20/2021
Olena Nalisnikovska
Mariya Voytekhova
1
3
7
11
8
7
11
9
11
11
W
Setka Cup, Women
2/19/2021
Alina Bohdanova
Mariya Voytekhova
3
1
6
11
11
11
11
9
5
4
L
Sorry
Information is temporarily unavailable