Evgeniy Treshchyov
ReviewMatches

Evgeniy Treshchyov - Table Tennis,

Latest

Ukraine Win Cup
3/8/2021
Nikolay Shalgorodskiy
Evgeniy Treshchyov
3
0
11
11
14
8
6
12
L
Ukraine Win Cup
3/8/2021
Vladimir Dyakov
Evgeniy Treshchyov
3
0
11
13
11
3
11
7
L
Ukraine Win Cup
3/8/2021
Anatoliy Reva
Evgeniy Treshchyov
1
3
8
9
12
10
11
11
10
12
W
Ukraine Win Cup
3/8/2021
Evgeniy Treshchyov
Nikolay Shalgorodskiy
3
0
11
11
12
5
8
10
W
Ukraine Win Cup
3/8/2021
Evgeniy Treshchyov
Vladimir Dyakov
3
1
13
10
12
11
11
12
10
8
W
Sorry
Information is temporarily unavailable