Odds for Ivan Fashchevskiy vs Dmitriy Batyuk 15 January 2022 17:40