Odds for Dmitriy Ptitsyn vs Ivan Fashchevskiy 15 January 2022 15:55