Nikolay Gulevskiy vs Pavel Plyushch 12 H2H for June 2021 20:15

Head-to-Head

Nikolay Gulevskiy
5 games
Pavel Plyushch
11 games
1 win
3 wins
25%
75%

Head to Head

Ukraine Win Cup
6/19/2021
Nikolay Gulevskiy
Pavel Plyushch
1
3
11
4
8
7
9
11
11
11
Ukraine Win Cup
6/17/2021
Pavel Plyushch
Nikolay Gulevskiy
2
3
11
5
11
7
9
9
11
9
11
11
Ukraine Win Cup
6/16/2021
Nikolay Gulevskiy
Pavel Plyushch
1
3
7
11
7
2
11
7
11
11
Ukraine Win Cup
5/6/2021
Pavel Plyushch
Nikolay Gulevskiy
3
0
11
11
11
6
7
5

Last games: Nikolay Gulevskiy

Last games: Pavel Plyushch