Andrey Nepochatov vs Yuriy Rybakov 12 H2H for June 2021 21:10

Head-to-Head

Andrey Nepochatov
201 games
Yuriy Rybakov
171 games
51 wins
36 wins
59%
41%

Head to Head

Last games: Andrey Nepochatov

Last games: Yuriy Rybakov