Yuriy Rybakov vs Andrey Nepochatov 11 H2H for June 2021 17:40

Head-to-Head

Yuriy Rybakov
171 games
Andrey Nepochatov
201 games
36 wins
51 wins
41%
59%

Head to Head

Last games: Yuriy Rybakov

Last games: Andrey Nepochatov