Vitaliy Khamurda vs Pavel Plyushch 11 H2H for June 2021 17:20

Head-to-Head

Vitaliy Khamurda
103 games
Pavel Plyushch
121 games
25 wins
34 wins
42%
58%

Head to Head

Last games: Vitaliy Khamurda

Last games: Pavel Plyushch