Vasily Shirshov vs Dmitriy Balakin 11 H2H for June 2021 18:15

Head-to-Head

Vasily Shirshov
71 games
Dmitriy Balakin
84 games
19 wins
22 wins
46%
54%

Head to Head

Last games: Vasily Shirshov

Last games: Dmitriy Balakin