Review
H2H

Vadym Nechyporuk vs Nazar Gritsienko 11 H2H for June 2021 15:10

Head-to-Head

Vadym Nechyporuk
544 games
Nazar Gritsienko
562 games
132 wins
146 wins
47%
53%

Head to Head

Last games: Vadym Nechyporuk

Last games: Nazar Gritsienko