Sergey Kireev vs Marat Chukanov 11 H2H for June 2021 13:30

Head-to-Head

Sergey Kireev
103 games
Marat Chukanov
76 games
29 wins
16 wins
64%
36%

Head to Head

Last games: Sergey Kireev

Last games: Marat Chukanov