Sergey Kharchenko vs Vitaliy Khamurda 11 H2H for June 2021 19:40

Head-to-Head

Sergey Kharchenko
22 games
Vitaliy Khamurda
31 games
4 wins
9 wins
31%
69%

Head to Head

Last games: Sergey Kharchenko

Last games: Vitaliy Khamurda