Sergei Rutskiy vs Vitaliy Zharskiy 11 H2H for June 2021 12:20

Head-to-Head

Sergei Rutskiy
84 games
Vitaliy Zharskiy
75 games
21 wins
20 wins
51%
49%

Head to Head

Last games: Sergei Rutskiy

Last games: Vitaliy Zharskiy