Pavel Plyushch vs Sergey Korobeynik 11 H2H for June 2021 16:45

Head-to-Head

Pavel Plyushch
264 games
Sergey Korobeynik
195 games
72 wins
42 wins
62%
36%

Head to Head

Last games:

Last games: