Pavel Plyushch vs Sergey Kharchenko 11 H2H for June 2021 15:35

Head-to-Head

Pavel Plyushch
23 games
Sergey Kharchenko
15 games
7 wins
2 wins
78%
22%

Head to Head

Last games:

Last games: