Evgeniy Antipov vs Andrey Nepochatov 11 H2H for June 2021 14:45

Head-to-Head

Evgeniy Antipov
27 games
Andrey Nepochatov
28 games
8 wins
6 wins
57%
43%

Head to Head

Last games: Evgeniy Antipov

Last games: Andrey Nepochatov