Dmitriy Yurkov vs Aleksandr Zhuravlev 11 H2H for June 2021 12:15

Head-to-Head

Dmitriy Yurkov
3 games
Aleksandr Zhuravlev
2 games
1 win
0 wins
100%

Head to Head

Ukraine Win Cup
6/11/2021
Dmitriy Yurkov
Aleksandr Zhuravlev
3
2
11
3
11
5
11
6
11
5
11
8

Last games: Dmitriy Yurkov