Dmitriy Yurkov vs Ivan Fashchevskiy 11 H2H for June 2021 14:15

Head-to-Head

Dmitriy Yurkov
7 games
Ivan Fashchevskiy
5 games
2 wins
1 win
67%
33%

Head to Head

Ukraine Win Cup
6/19/2021
Dmitriy Yurkov
Ivan Fashchevskiy
3
1
8
11
11
11
11
6
9
3
Ukraine Win Cup
6/19/2021
Ivan Fashchevskiy
Dmitriy Yurkov
1
3
8
8
12
8
11
11
10
11
Ukraine Win Cup
6/11/2021
Dmitriy Yurkov
Ivan Fashchevskiy
1
3
11
8
10
6
9
11
12
11

Last games: Dmitriy Yurkov

Last games: Ivan Fashchevskiy