Review
H2H

Andriy Sitak vs Vitaliy Lyevshyn 11 H2H for June 2021 16:00

Head-to-Head

Andriy Sitak
Andriy Sitak
5 games
Vitaliy Lyevshyn
7 games
1 win
2 wins
33%
67%

Head to Head

TT Cup
6/11/2021
Andriy Sitak
Andriy Sitak
Vitaliy Lyevshyn
0
3
8
9
12
11
11
14
TT Cup
6/11/2021
Andriy Sitak
Andriy Sitak
Vitaliy Lyevshyn
2
3
8
13
11
9
6
11
11
7
11
11
TT Cup
6/10/2021
Andriy Sitak
Andriy Sitak
Vitaliy Lyevshyn
3
1
11
12
11
11
4
14
8
9

Last games: Andriy Sitak

Last games: Vitaliy Lyevshyn