Andrey Nepochatov vs Evgeniy Antipov 11 H2H for June 2021 18:15

Head-to-Head

Andrey Nepochatov
28 games
Evgeniy Antipov
27 games
6 wins
8 wins
43%
57%

Head to Head

Last games: Andrey Nepochatov

Last games: Evgeniy Antipov