Wojciech Gluszek vs Arkadiusz Mugowski 7 H2H for August 2022 04:30

Head-to-Head

Wojciech Gluszek
Wojciech Gluszek
31 games
Arkadiusz Mugowski
Arkadiusz Mugowski
18 games
9 wins
3 wins
75%
25%

Head to Head

  TT Elite Series
  8/7/2022
  WLD
  Wojciech Gluszek
  WLD
  Arkadiusz Mugowski
  3
  1
  11
  9
  12
  11
  9
  11
  10
  5
  TT Elite Series
  8/3/2022
  WLD
  Wojciech Gluszek
  WLD
  Arkadiusz Mugowski
  3
  2
  14
  11
  11
  6
  11
  16
  9
  8
  11
  6
  TT Elite Series
  7/19/2022
  WLD
  Arkadiusz Mugowski
  WLD
  Wojciech Gluszek
  2
  3
  2
  9
  11
  11
  1
  11
  11
  6
  7
  11
  TT Elite Series
  7/18/2022
  WLD
  Arkadiusz Mugowski
  WLD
  Wojciech Gluszek
  3
  1
  11
  11
  6
  11
  6
  6
  11
  9
  TT Elite Series
  7/14/2022
  WLD
  Wojciech Gluszek
  WLD
  Arkadiusz Mugowski
  1
  3
  4
  4
  11
  8
  11
  11
  5
  11

  Match Results: Wojciech Gluszek

   TT Elite Series
   8/7/2022
   WLD
   Wojciech Gluszek
   WLD
   Arkadiusz Mugowski
   3
   1
   11
   9
   12
   11
   9
   11
   10
   5
   W
   TT Elite Series
   8/7/2022
   WLD
   Wojciech Gluszek
   WLD
   Maciej Makajew
   0
   3
   5
   5
   5
   11
   11
   11
   L
   TT Elite Series
   8/6/2022
   WLD
   Wojciech Gluszek
   WLD
   Grzegorz Felkel
   0
   1
   7
   4
   11
   2
   L
   TT Elite Series
   8/4/2022
   WLD
   Maciej Podsiadlo
   WLD
   Wojciech Gluszek
   3
   1
   10
   11
   11
   11
   12
   5
   9
   4
   L
   TT Elite Series
   8/4/2022
   WLD
   Damian Korczak
   WLD
   Wojciech Gluszek
   3
   0
   13
   11
   11
   11
   9
   7
   L

   Match Results: Arkadiusz Mugowski

    TT Elite Series
    8/13/2022
    WLD
    Arkadiusz Mugowski
    WLD
    Piotr Strus
    3
    1
    13
    11
    12
    13
    11
    6
    14
    11
    W
    TT Elite Series
    8/12/2022
    WLD
    Arkadiusz Mugowski
    WLD
    Szymon Radlo
    3
    0
    11
    11
    11
    6
    7
    9
    W
    TT Elite Series
    8/12/2022
    WLD
    Arkadiusz Mugowski
    WLD
    Jakub Maslowski
    1
    3
    11
    3
    6
    11
    8
    11
    11
    13
    L
    TT Elite Series
    8/12/2022
    WLD
    Karol Wisniewski
    WLD
    Arkadiusz Mugowski
    3
    1
    11
    6
    11
    11
    5
    11
    8
    7
    L
    TT Elite Series
    8/12/2022
    WLD
    Arkadiusz Mugowski
    WLD
    Mateusz Misiak
    3
    0
    11
    11
    12
    8
    4
    10
    W