Vitaliy Klimov vs Andrey Tsykhotskiy 7 H2H for August 2022 00:25

Head-to-Head

Vitaliy Klimov
Vitaliy Klimov
148 games
Andrey Tsykhotskiy
Andrey Tsykhotskiy
140 games
36 wins
34 wins
51%
49%

Head to Head

  TT Cup
  8/5/2022
  WLD
  Vitaliy Klimov
  WLD
  Andrey Tsykhotskiy
  2
  3
  6
  7
  11
  11
  11
  11
  11
  5
  9
  13
  TT Cup
  8/1/2022
  WLD
  Andrey Tsykhotskiy
  WLD
  Vitaliy Klimov
  3
  1
  11
  7
  11
  11
  7
  11
  5
  6
  TT Cup
  8/1/2022
  WLD
  Vitaliy Klimov
  WLD
  Andrey Tsykhotskiy
  1
  3
  14
  7
  4
  11
  12
  11
  11
  13
  TT Cup
  7/28/2022
  WLD
  Andrey Tsykhotskiy
  WLD
  Vitaliy Klimov
  3
  0
  11
  11
  14
  7
  8
  12
  TT Cup
  7/27/2022
  WLD
  Vitaliy Klimov
  WLD
  Andrey Tsykhotskiy
  2
  3
  8
  11
  8
  11
  8
  11
  8
  11
  9
  11

  Match Results: Vitaliy Klimov

   TT Cup
   8/6/2022
   WLD
   Zdrobylko Bohdan
   WLD
   Vitaliy Klimov
   0
   3
   8
   4
   9
   11
   11
   11
   W
   TT Cup
   8/6/2022
   WLD
   Zdrobylko Bohdan
   WLD
   Vitaliy Klimov
   3
   0
   11
   13
   11
   9
   11
   7
   L
   TT Cup
   8/5/2022
   WLD
   Vitaliy Klimov
   WLD
   Andrey Tsykhotskiy
   2
   3
   6
   7
   11
   11
   11
   11
   11
   5
   9
   13
   L

   Match Results: Andrey Tsykhotskiy

    TT Cup
    8/7/2022
    WLD
    Yaroslav Vorsulyak
    WLD
    Andrey Tsykhotskiy
    3
    1
    13
    11
    11
    12
    15
    5
    4
    10
    L
    TT Cup
    8/7/2022
    WLD
    Andrey Tsykhotskiy
    WLD
    Andrey Kaptanovsky
    2
    3
    11
    11
    9
    8
    9
    8
    5
    11
    11
    11
    L
    TT Cup
    8/7/2022
    WLD
    Dmytro Kalyniuk
    WLD
    Andrey Tsykhotskiy
    2
    3
    12
    5
    11
    8
    6
    10
    11
    9
    11
    11
    W
    TT Cup
    8/7/2022
    WLD
    Yaroslav Vorsulyak
    WLD
    Andrey Tsykhotskiy
    3
    0
    11
    11
    11
    7
    7
    3
    L
    TT Cup
    8/7/2022
    WLD
    Yevhenii Faflei
    WLD
    Andrey Tsykhotskiy
    1
    3
    4
    7
    12
    6
    11
    11
    10
    11
    W