Roman Vashchuk vs Volodymyr Tuchkevych 6 H2H for August 2022 23:55

Head-to-Head

Roman Vashchuk
Roman Vashchuk
307 games
Volodymyr Tuchkevych
Volodymyr Tuchkevych
283 games
75 wins
59 wins
56%
44%

Head to Head

  TT Cup
  8/11/2022
  WLD
  Roman Vashchuk
  WLD
  Volodymyr Tuchkevych
  2
  3
  15
  5
  9
  11
  6
  13
  11
  11
  9
  11
  TT Cup
  8/10/2022
  WLD
  Volodymyr Tuchkevych
  WLD
  Roman Vashchuk
  0
  3
  9
  6
  11
  11
  11
  13
  TT Cup
  8/6/2022
  WLD
  Roman Vashchuk
  WLD
  Volodymyr Tuchkevych
  1
  3
  11
  11
  9
  8
  13
  9
  11
  11
  TT Cup
  8/5/2022
  WLD
  Roman Vashchuk
  WLD
  Volodymyr Tuchkevych
  3
  2
  11
  4
  11
  9
  11
  5
  11
  7
  11
  8

  Match Results: Roman Vashchuk

   TT Cup
   8/11/2022
   WLD
   Roman Vashchuk
   WLD
   Volodymyr Tuchkevych
   2
   3
   15
   5
   9
   11
   6
   13
   11
   11
   9
   11
   L
   TT Cup
   8/10/2022
   WLD
   Volodymyr Tuchkevych
   WLD
   Roman Vashchuk
   0
   3
   9
   6
   11
   11
   11
   13
   W
   TT Cup
   8/10/2022
   WLD
   Roman Vashchuk
   WLD
   Andrey Tsykhotskiy
   2
   3
   11
   11
   8
   4
   4
   6
   9
   11
   11
   11
   L
   TT Cup
   8/10/2022
   WLD
   Roman Vashchuk
   WLD
   Andrey Kaptanovsky
   3
   2
   10
   11
   11
   7
   11
   12
   9
   7
   11
   9
   W
   TT Cup
   8/10/2022
   WLD
   Roman Vashchuk
   WLD
   Zdrobylko Bohdan
   2
   3
   11
   4
   11
   7
   4
   8
   11
   9
   11
   11
   L

   Match Results: Volodymyr Tuchkevych

    TT Cup
    8/11/2022
    WLD
    Roman Vashchuk
    WLD
    Volodymyr Tuchkevych
    2
    3
    15
    5
    9
    11
    6
    13
    11
    11
    9
    11
    W
    TT Cup
    8/10/2022
    WLD
    Volodymyr Tuchkevych
    WLD
    Roman Vashchuk
    0
    3
    9
    6
    11
    11
    11
    13
    L
    TT Cup
    8/10/2022
    WLD
    Volodymyr Tuchkevych
    WLD
    Andrey Kaptanovsky
    3
    2
    9
    11
    11
    5
    11
    11
    9
    6
    11
    8
    W
    TT Cup
    8/10/2022
    WLD
    Volodymyr Tuchkevych
    WLD
    Andrey Tsykhotskiy
    2
    3
    13
    9
    11
    8
    5
    11
    11
    9
    11
    11
    L
    TT Cup
    8/10/2022
    WLD
    Volodymyr Tuchkevych
    WLD
    Zdrobylko Bohdan
    0
    3
    9
    6
    9
    11
    11
    11
    L