Table Tennis
My matches
Top tournaments

Table Tennis Matches on January 13, 2021

table-tennis players background
table-tennis players
Andrey Pravednov - Dmitry Ignatiev. 2021-01-13T00:00:00+00:00
Oleg Shagarov - Aleksandr Dmitrievich Volkov. 2021-01-13T00:15:00+00:00
Artem Suntsov - Dmitry Korneev. 2021-01-13T00:15:00+00:00
Dmitriy Petrov - Timofey Yusipov. 2021-01-13T00:30:00+00:00
Miroslav Minkov - Nikolay Tarasenkov. 2021-01-13T00:45:00+00:00
Yuriy Merkushin - Dmitry Petrochenko. 2021-01-13T00:45:00+00:00
Dmitry Ignatiev - Aleksey Uezdin. 2021-01-13T01:00:00+00:00
Dmitry Korneev - Valery Sidorin. 2021-01-13T01:15:00+00:00
Aleksandr Dmitrievich Volkov - Nikita Lyfenko. 2021-01-13T01:15:00+00:00
Andrey Pravednov - Aleksey Uezdin. 2021-01-13T01:30:00+00:00
Miroslav Minkov - Valery Sidorin. 2021-01-13T01:45:00+00:00
Aleksandr Dmitrievich Volkov - Dmitry Petrochenko. 2021-01-13T01:45:00+00:00
Dmitry Ignatiev - Timofey Yusipov. 2021-01-13T02:00:00+00:00
Yuriy Merkushin - Nikita Lyfenko. 2021-01-13T02:15:00+00:00
Dmitry Korneev - Nikolay Tarasenkov. 2021-01-13T02:15:00+00:00
Igor Sergeevich - Andrey Andreev. 2021-01-13T04:30:00+00:00
Artem Arutiunyan - Yurii Aleksandrovich Gavrilov. 2021-01-13T04:45:00+00:00
Dmitry Popov - Vjacheslav Chernov. 2021-01-13T04:45:00+00:00
Evgeny Anisimov - Oleg Belugin. 2021-01-13T05:00:00+00:00
Oleg Nikiforov - Dmitriy Kolesnikov. 2021-01-13T05:15:00+00:00
Roman Alov - Sergey Ovechkin. 2021-01-13T05:15:00+00:00
Andrey Andreev - Evgeny Anisimov. 2021-01-13T05:30:00+00:00
Yurii Aleksandrovich Gavrilov - Oleg Nikiforov. 2021-01-13T05:45:00+00:00
Vjacheslav Chernov - Roman Alov. 2021-01-13T05:45:00+00:00
Oleg Belugin - Igor Sergeevich. 2021-01-13T06:00:00+00:00
Sergey Ovechkin - Dmitry Popov. 2021-01-13T06:15:00+00:00
Dmitriy Kolesnikov - Artem Arutiunyan. 2021-01-13T06:15:00+00:00
Igor Sergeevich - Evgeny Anisimov. 2021-01-13T06:30:00+00:00
Artem Arutiunyan - Oleg Nikiforov. 2021-01-13T06:45:00+00:00
Dmitry Popov - Roman Alov. 2021-01-13T06:45:00+00:00
Andrey Andreev - Oleg Belugin. 2021-01-13T07:00:00+00:00
Yurii Aleksandrovich Gavrilov - Dmitriy Kolesnikov. 2021-01-13T07:15:00+00:00
Vjacheslav Chernov - Sergey Ovechkin. 2021-01-13T07:15:00+00:00
Igor Sergeevich - Andrey Andreev. 2021-01-13T07:30:00+00:00
Dmitriy Kolesnikov - Artem Arutiunyan. 2021-01-13T07:45:00+00:00
Vjacheslav Chernov - Sergey Ovechkin. 2021-01-13T07:45:00+00:00
Yurii Aleksandrovich Gavrilov - Oleg Nikiforov. 2021-01-13T08:15:00+00:00
Dmitry Popov - Roman Alov. 2021-01-13T08:15:00+00:00
Aleksey Ermilov - Valery Vjacheslavovich Kutin. 2021-01-13T08:30:00+00:00
Maxim Pronkin - Roman Khomenko. 2021-01-13T08:45:00+00:00
Igor Minchenkov - Ivan Afanasyev. 2021-01-13T08:45:00+00:00
Kirill Nikolaevich Malahov - Vladyslav Rachkov. 2021-01-13T09:00:00+00:00
Vadim Georgievich Evlampiev - Yaroslav Bazhinov. 2021-01-13T09:15:00+00:00
Ilya Korogodsky - Aleksandr Dmitrievich Volkov. 2021-01-13T09:15:00+00:00
Valery Vjacheslavovich Kutin - Kirill Nikolaevich Malahov. 2021-01-13T09:30:00+00:00
Ivan Afanasyev - Ilya Korogodsky. 2021-01-13T09:45:00+00:00
Roman Khomenko - Vadim Georgievich Evlampiev. 2021-01-13T09:45:00+00:00
Vladyslav Rachkov - Aleksey Ermilov. 2021-01-13T10:00:00+00:00
Yaroslav Bazhinov - Maxim Pronkin. 2021-01-13T10:15:00+00:00
Aleksandr Dmitrievich Volkov - Igor Minchenkov. 2021-01-13T10:15:00+00:00
Aleksey Ermilov - Kirill Nikolaevich Malahov. 2021-01-13T10:30:00+00:00
Igor Minchenkov - Ilya Korogodsky. 2021-01-13T10:45:00+00:00
Maxim Pronkin - Vadim Georgievich Evlampiev. 2021-01-13T10:45:00+00:00
Valery Vjacheslavovich Kutin - Vladyslav Rachkov. 2021-01-13T11:00:00+00:00
Roman Khomenko - Yaroslav Bazhinov. 2021-01-13T11:15:00+00:00
Ivan Afanasyev - Aleksandr Dmitrievich Volkov. 2021-01-13T11:15:00+00:00
Aleksey Ermilov - Kirill Nikolaevich Malahov. 2021-01-13T11:30:00+00:00
Ivan Afanasyev - Igor Minchenkov. 2021-01-13T11:45:00+00:00
Vadim Georgievich Evlampiev - Yaroslav Bazhinov. 2021-01-13T11:45:00+00:00
Vladyslav Rachkov - Valery Vjacheslavovich Kutin. 2021-01-13T12:00:00+00:00
Ilya Korogodsky - Aleksandr Dmitrievich Volkov. 2021-01-13T12:15:00+00:00
Roman Khomenko - Maxim Pronkin. 2021-01-13T12:15:00+00:00
Sen IR Kim - Andrey Yakovlev. 2021-01-13T12:30:00+00:00
Alexandr Serebrennikov - Aleksandr Yurevich Fedosov. 2021-01-13T12:45:00+00:00
Aleksandr Akekseev - Mikhail Gusev. 2021-01-13T13:00:00+00:00
Aleksandr Gennadevich Frolov - Vadim Putilovsky. 2021-01-13T13:15:00+00:00
Andrey Yakovlev - Aleksandr Akekseev. 2021-01-13T13:30:00+00:00
Aleksandr Yurevich Fedosov - Aleksandr Gennadevich Frolov. 2021-01-13T13:45:00+00:00
Mikhail Gusev - Sen IR Kim. 2021-01-13T14:00:00+00:00
Vadim Putilovsky - Alexandr Serebrennikov. 2021-01-13T14:15:00+00:00
Sen IR Kim - Aleksandr Akekseev. 2021-01-13T14:30:00+00:00
Alexandr Serebrennikov - Aleksandr Gennadevich Frolov. 2021-01-13T14:45:00+00:00
Andrey Yakovlev - Mikhail Gusev. 2021-01-13T15:00:00+00:00
Aleksandr Yurevich Fedosov - Vadim Putilovsky. 2021-01-13T15:15:00+00:00
Mikhail Gusev - Sen IR Kim. 2021-01-13T15:30:00+00:00
Aleksandr Yurevich Fedosov - Aleksandr Gennadevich Frolov. 2021-01-13T15:45:00+00:00
Andrey Yakovlev - Aleksandr Akekseev. 2021-01-13T16:00:00+00:00
Alexandr Serebrennikov - Vadim Putilovsky. 2021-01-13T16:15:00+00:00
Vladimir Kasatkin - Zalim Abanokov. 2021-01-13T16:30:00+00:00
Eduard Kabanov - Alexey Innazarov. 2021-01-13T16:45:00+00:00
Alexander Klavdenkov - Mikhail Andrusenko. 2021-01-13T16:45:00+00:00
Vladislav Chahur - Vladimir Beliakov. 2021-01-13T17:00:00+00:00
Semyon Korolev - Pavel Pinkovskii. 2021-01-13T17:15:00+00:00
Dmitriy Tunitsyn - Mihail Minchenkov. 2021-01-13T17:15:00+00:00
Zalim Abanokov - Vladislav Chahur. 2021-01-13T17:30:00+00:00
Alexey Innazarov - Semyon Korolev. 2021-01-13T17:45:00+00:00
Mikhail Andrusenko - Dmitriy Tunitsyn. 2021-01-13T17:45:00+00:00
Vladimir Beliakov - Vladimir Kasatkin. 2021-01-13T18:00:00+00:00
Pavel Pinkovskii - Eduard Kabanov. 2021-01-13T18:15:00+00:00
Mihail Minchenkov - Alexander Klavdenkov. 2021-01-13T18:15:00+00:00
Vladimir Kasatkin - Vladislav Chahur. 2021-01-13T18:30:00+00:00
Alexander Klavdenkov - Dmitriy Tunitsyn. 2021-01-13T18:45:00+00:00
Eduard Kabanov - Semyon Korolev. 2021-01-13T18:45:00+00:00
Zalim Abanokov - Vladimir Beliakov. 2021-01-13T19:00:00+00:00
Alexey Innazarov - Pavel Pinkovskii. 2021-01-13T19:15:00+00:00
Mikhail Andrusenko - Mihail Minchenkov. 2021-01-13T19:15:00+00:00
Vladimir Kasatkin - Zalim Abanokov. 2021-01-13T19:30:00+00:00
Pavel Pinkovskii - Alexey Innazarov. 2021-01-13T19:45:00+00:00
Vladimir Beliakov - Vladislav Chahur. 2021-01-13T20:00:00+00:00
Eduard Kabanov - Semyon Korolev. 2021-01-13T20:15:00+00:00
Dmitriy Tunitsyn - Mikhail Andrusenko. 2021-01-13T20:15:00+00:00
Timofey Yusipov - Vadim Putilovsky. 2021-01-13T20:30:00+00:00
Timofey Yusipov - Sergey Myagkov. 2021-01-13T20:30:00+00:00
Nikita Sukharnikov - Konstantin Churin. 2021-01-13T20:45:00+00:00
Ivan Coldatov - Valery Ivanov. 2021-01-13T20:45:00+00:00
Nikolai Zhurba - Roman Pavlenko. 2021-01-13T21:00:00+00:00
Ilya Novikov - Andrey Menshikov. 2021-01-13T21:15:00+00:00
Evgeniy Kalashnikov - Dmitry Petrochenko. 2021-01-13T21:15:00+00:00
Sergey Myagkov - Aleksandr Petrov. 2021-01-13T21:30:00+00:00
Konstantin Churin - Pavel Semeshin. 2021-01-13T21:45:00+00:00
Valery Ivanov - Aleksandr Dmitrievich Volkov. 2021-01-13T21:45:00+00:00
Timofey Yusipov - Nikolai Zhurba. 2021-01-13T22:00:00+00:00
Nikita Sukharnikov - Ilya Novikov. 2021-01-13T22:15:00+00:00
Ivan Coldatov - Evgeniy Kalashnikov. 2021-01-13T22:15:00+00:00
Aleksandr Petrov - Roman Pavlenko. 2021-01-13T22:30:00+00:00
Aleksandr Dmitrievich Volkov - Dmitry Petrochenko. 2021-01-13T22:45:00+00:00
Pavel Semeshin - Andrey Menshikov. 2021-01-13T22:45:00+00:00
Vadim Putilovsky - Nikolai Zhurba. 2021-01-13T23:00:00+00:00
Sergey Myagkov - Nikolai Zhurba. 2021-01-13T23:00:00+00:00
Valery Ivanov - Evgeniy Kalashnikov. 2021-01-13T23:15:00+00:00
Konstantin Churin - Ilya Novikov. 2021-01-13T23:15:00+00:00
Roman Pavlenko - Timofey Yusipov. 2021-01-13T23:30:00+00:00
Dmitry Petrochenko - Ivan Coldatov. 2021-01-13T23:45:00+00:00
Andrey Menshikov - Nikita Sukharnikov. 2021-01-13T23:45:00+00:00
Viktor Kotov - Viktor Trachuk. 2021-01-13T00:15:00+00:00
Petro Kolesnik - Maksym Zhuravlov. 2021-01-13T00:35:00+00:00
Vladimir Malashevsky - Viktor Kotov. 2021-01-13T00:45:00+00:00
Vladislav Volokhov - Petro Kolesnik. 2021-01-13T01:05:00+00:00
Oleg Gavrilyuk - Iurii Prokhoruk. 2021-01-13T01:15:00+00:00
Oleksandr Yarovoi - Maksym Zhuravlov. 2021-01-13T01:35:00+00:00
Vladimir Malashevsky - Oleg Gavrilyuk. 2021-01-13T01:45:00+00:00
Oleksandr Yarovoi - Petro Kolesnik. 2021-01-13T02:05:00+00:00
Iurii Prokhoruk - Viktor Trachuk. 2021-01-13T02:15:00+00:00
Vladislav Volokhov - Maksym Zhuravlov. 2021-01-13T02:35:00+00:00
Viktor Kotov - Iurii Prokhoruk. 2021-01-13T02:45:00+00:00
Oleksandr Yarovoi - Vladislav Volokhov. 2021-01-13T03:05:00+00:00
Oleg Gavrilyuk - Viktor Trachuk. 2021-01-13T03:15:00+00:00
Vitalii Vovk - Artem Vakulin. 2021-01-13T05:50:00+00:00
Ivan Kozyr - Alexey Metla. 2021-01-13T05:55:00+00:00
Oleksandr Kovalov - Denis Vakulenko. 2021-01-13T06:25:00+00:00
Vadim Smetenko - Dmitriy Lebed. 2021-01-13T06:30:00+00:00
Evgeniy Pismenniy - Anton Molochko. 2021-01-13T06:35:00+00:00
Serhii Illiushchenko - Dmitriy Belanchik. 2021-01-13T06:40:00+00:00
Volodymyr Tuchkevych - Aleksandr Kuharchuk. 2021-01-13T06:45:00+00:00
Lubomir Sheshurak - Grigoriy Kuzmenko. 2021-01-13T06:50:00+00:00
Sergey Baranovskiy - Nikita Trofimov. 2021-01-13T06:55:00+00:00
Oleg Moshynskyy - Bogdan Omelchuk. 2021-01-13T06:55:00+00:00
Denys Shcherbak - Anton Riabukhin. 2021-01-13T07:00:00+00:00
Dmitriy Baystryuchenko - Anatoliy Chaplyanka. 2021-01-13T07:05:00+00:00
Oleksandr Tkachenko - Dmytro Drobov. 2021-01-13T07:10:00+00:00
Paukov Vadim - Artem Nesterenko. 2021-01-13T07:15:00+00:00
Dmytro Dygalevych - Andrey Tsykhotskiy. 2021-01-13T07:20:00+00:00
Dmitry Zenyuk - Valeriy Tatarinov. 2021-01-13T07:25:00+00:00
Aleksey Gaponov - Roman Derypaska. 2021-01-13T07:30:00+00:00
Aleksandr Zhuravlev - Oleg Moshynskyy. 2021-01-13T07:30:00+00:00
Vitalii Vovk - Denis Vakulenko. 2021-01-13T07:35:00+00:00
Ivan Kozyr - Dmitriy Lebed. 2021-01-13T07:40:00+00:00
Vasily Verbyany - Anton Molochko. 2021-01-13T07:45:00+00:00
Vadim Parhomenko - Dmitriy Belanchik. 2021-01-13T07:50:00+00:00
Serhii Hilitukha - Aleksandr Kuharchuk. 2021-01-13T07:55:00+00:00
Viktor Bedriychuk - Grigoriy Kuzmenko. 2021-01-13T08:00:00+00:00
Pavlo Pyasta - Bogdan Omelchuk. 2021-01-13T08:05:00+00:00
Yevhen Masko - Nikita Trofimov. 2021-01-13T08:05:00+00:00
Anton Riabukhin - Artem Vakulin. 2021-01-13T08:10:00+00:00
Anatoliy Chaplyanka - Alexey Metla. 2021-01-13T08:15:00+00:00
Evgeniy Pismenniy - Oleksandr Tkachenko. 2021-01-13T08:20:00+00:00
Serhii Illiushchenko - Paukov Vadim. 2021-01-13T08:25:00+00:00
Volodymyr Tuchkevych - Dmytro Dygalevych. 2021-01-13T08:30:00+00:00
Lubomir Sheshurak - Dmitry Zenyuk. 2021-01-13T08:35:00+00:00
Sergey Baranovskiy - Aleksey Gaponov. 2021-01-13T08:40:00+00:00
Pavlo Pyasta - Oleg Moshynskyy. 2021-01-13T08:40:00+00:00
Oleksandr Kovalov - Denys Shcherbak. 2021-01-13T08:45:00+00:00
Vadim Smetenko - Dmitriy Baystryuchenko. 2021-01-13T08:50:00+00:00
Vasily Verbyany - Dmytro Drobov. 2021-01-13T08:55:00+00:00
Vadim Parhomenko - Artem Nesterenko. 2021-01-13T09:00:00+00:00
Serhii Hilitukha - Andrey Tsykhotskiy. 2021-01-13T09:05:00+00:00
Viktor Bedriychuk - Valeriy Tatarinov. 2021-01-13T09:10:00+00:00
Aleksandr Zhuravlev - Bogdan Omelchuk. 2021-01-13T09:15:00+00:00
Yevhen Masko - Roman Derypaska. 2021-01-13T09:15:00+00:00
Vitalii Vovk - Anton Riabukhin. 2021-01-13T09:20:00+00:00
Ivan Kozyr - Anatoliy Chaplyanka. 2021-01-13T09:25:00+00:00
Oleksandr Tkachenko - Anton Molochko. 2021-01-13T09:30:00+00:00
Paukov Vadim - Dmitriy Belanchik. 2021-01-13T09:35:00+00:00
Dmytro Dygalevych - Aleksandr Kuharchuk. 2021-01-13T09:40:00+00:00
Dmitry Zenyuk - Grigoriy Kuzmenko. 2021-01-13T09:45:00+00:00
Aleksey Gaponov - Nikita Trofimov. 2021-01-13T09:50:00+00:00
Pavlo Pyasta - Aleksandr Zhuravlev. 2021-01-13T09:50:00+00:00
Denys Shcherbak - Denis Vakulenko. 2021-01-13T09:55:00+00:00
Dmitriy Baystryuchenko - Dmitriy Lebed. 2021-01-13T10:00:00+00:00
Vasily Verbyany - Oleksandr Tkachenko. 2021-01-13T10:05:00+00:00
Vadim Parhomenko - Paukov Vadim. 2021-01-13T10:10:00+00:00
Serhii Hilitukha - Dmytro Dygalevych. 2021-01-13T10:15:00+00:00
Viktor Bedriychuk - Dmitry Zenyuk. 2021-01-13T10:20:00+00:00
Yevhen Masko - Aleksey Gaponov. 2021-01-13T10:25:00+00:00
Oleg Moshynskyy - Bogdan Omelchuk. 2021-01-13T10:25:00+00:00
Oleksandr Kovalov - Artem Vakulin. 2021-01-13T10:30:00+00:00
Vadim Smetenko - Alexey Metla. 2021-01-13T10:35:00+00:00
Evgeniy Pismenniy - Dmytro Drobov. 2021-01-13T10:40:00+00:00
Serhii Illiushchenko - Artem Nesterenko. 2021-01-13T10:45:00+00:00
Volodymyr Tuchkevych - Andrey Tsykhotskiy. 2021-01-13T10:50:00+00:00
Lubomir Sheshurak - Valeriy Tatarinov. 2021-01-13T10:55:00+00:00
Sergey Baranovskiy - Roman Derypaska. 2021-01-13T11:00:00+00:00
Aleksandr Zhuravlev - Oleg Moshynskyy. 2021-01-13T11:00:00+00:00
Vitalii Vovk - Denys Shcherbak. 2021-01-13T11:05:00+00:00
Ivan Kozyr - Dmitriy Baystryuchenko. 2021-01-13T11:10:00+00:00
Vasily Verbyany - Evgeniy Pismenniy. 2021-01-13T11:15:00+00:00
Vadim Parhomenko - Serhii Illiushchenko. 2021-01-13T11:20:00+00:00
Serhii Hilitukha - Volodymyr Tuchkevych. 2021-01-13T11:25:00+00:00
Viktor Bedriychuk - Lubomir Sheshurak. 2021-01-13T11:30:00+00:00
Pavlo Pyasta - Bogdan Omelchuk. 2021-01-13T11:35:00+00:00
Yevhen Masko - Sergey Baranovskiy. 2021-01-13T11:35:00+00:00
Oleksandr Kovalov - Anton Riabukhin. 2021-01-13T11:40:00+00:00
Vadim Smetenko - Anatoliy Chaplyanka. 2021-01-13T11:45:00+00:00
Dmytro Drobov - Anton Molochko. 2021-01-13T11:50:00+00:00
Artem Nesterenko - Dmitriy Belanchik. 2021-01-13T11:55:00+00:00
Andrey Tsykhotskiy - Aleksandr Kuharchuk. 2021-01-13T12:00:00+00:00
Valeriy Tatarinov - Grigoriy Kuzmenko. 2021-01-13T12:05:00+00:00
Pavlo Pyasta - Oleg Moshynskyy. 2021-01-13T12:10:00+00:00
Roman Derypaska - Nikita Trofimov. 2021-01-13T12:10:00+00:00
Denis Vakulenko - Artem Vakulin. 2021-01-13T12:15:00+00:00
Dmitriy Lebed - Alexey Metla. 2021-01-13T12:20:00+00:00
Vasily Verbyany - Yevhen Pismenniy. 2021-01-13T12:25:00+00:00
Paukov Vadim - Serhii Illiushchenko. 2021-01-13T12:30:00+00:00
Serhii Hilitukha - Dmytro Dygalevych. 2021-01-13T12:35:00+00:00
Lubomir Sheshurak - Grigoriy Kuzmenko. 2021-01-13T12:40:00+00:00
Aleksandr Zhuravlev - Bogdan Omelchuk. 2021-01-13T12:45:00+00:00
Nikita Trofimov - Roman Derypaska. 2021-01-13T12:45:00+00:00
Vitalii Vovk - Oleksandr Kovalov. 2021-01-13T12:50:00+00:00
Ivan Kozyr - Vadim Smetenko. 2021-01-13T12:55:00+00:00
Dmytro Drobov - Anton Molochko. 2021-01-13T13:00:00+00:00
Dmitriy Belanchik - Artem Nesterenko. 2021-01-13T13:05:00+00:00
Andrey Tsykhotskiy - Aleksandr Kuharchuk. 2021-01-13T13:10:00+00:00
Viktor Bedriychuk - Valeriy Tatarinov. 2021-01-13T13:15:00+00:00
Grigoriy Kuzmenko - Dmitry Zenyuk. 2021-01-13T13:15:00+00:00
Pavlo Pyasta - Aleksandr Zhuravlev. 2021-01-13T13:20:00+00:00
Yevhen Masko - Sergey Baranovskiy. 2021-01-13T13:20:00+00:00
Denys Shcherbak - Artem Vakulin. 2021-01-13T13:25:00+00:00
Dmitriy Baystryuchenko - Alexey Metla. 2021-01-13T13:30:00+00:00
Dmitry Halai - Maksym Mykytiuk. 2021-01-13T13:35:00+00:00
Yehor Miniailo - Yevhenii Holoborodko. 2021-01-13T13:40:00+00:00
Vitaliy Zharskiy - Sergey Maksimiv. 2021-01-13T13:50:00+00:00
Valeriy Tatarinov - Viktor Bedriychuk. 2021-01-13T13:50:00+00:00
Valentin Zaychenko - Mikhail Presnyakov. 2021-01-13T13:55:00+00:00
Anton Riabukhin - Denis Vakulenko. 2021-01-13T14:00:00+00:00
Anatoliy Chaplyanka - Dmitriy Lebed. 2021-01-13T14:05:00+00:00
Petro Pidleteichuk - Vadim Shvidkiy. 2021-01-13T14:10:00+00:00
Sergei Gergelyuk - Vladimir Tsyhanenko. 2021-01-13T14:15:00+00:00
Zdrobylko Bohdan - Viktor Bosak. 2021-01-13T14:20:00+00:00
Andrey Zenyuk - Nazariy Sidorak. 2021-01-13T14:25:00+00:00
Vladimir Metelskiy - Vadim Grushko. 2021-01-13T14:30:00+00:00
Roman Cherevko - Aleksey Krutko. 2021-01-13T14:35:00+00:00
Oleksandr Shkurupii - Serhii Boiko. 2021-01-13T14:40:00+00:00
Maksym Samaray - Maksym Mykytiuk. 2021-01-13T14:45:00+00:00
Anton Myrza - Yevhenii Holoborodko. 2021-01-13T14:50:00+00:00
Igor Demchuk - Ihor Matsehora. 2021-01-13T14:55:00+00:00
Nazarii Haievyi - Sergey Maksimiv. 2021-01-13T15:00:00+00:00
Alexander Naida - Mikhail Presnyakov. 2021-01-13T15:05:00+00:00
Lev Kac - Aleksey Krutko. 2021-01-13T15:10:00+00:00
Roman Cherevko - Oleksandr Shkurupii. 2021-01-13T15:15:00+00:00
Dmitry Halai - Petro Pidleteichuk. 2021-01-13T15:20:00+00:00
Yehor Miniailo - Sergei Gergelyuk. 2021-01-13T15:25:00+00:00
Samvel Melkumyan - Viktor Bosak. 2021-01-13T15:30:00+00:00
Vitaliy Zharskiy - Andrey Zenyuk. 2021-01-13T15:35:00+00:00
Valentin Zaychenko - Vladimir Metelskiy. 2021-01-13T15:40:00+00:00
Lev Kac - Serhii Boiko. 2021-01-13T15:45:00+00:00
Oleksandr Shkurupii - Aleksey Krutko. 2021-01-13T15:50:00+00:00
Maksym Samaray - Vadim Shvidkiy. 2021-01-13T15:55:00+00:00
Anton Myrza - Vladimir Tsyhanenko. 2021-01-13T16:00:00+00:00
Zdrobylko Bohdan - Igor Demchuk. 2021-01-13T16:05:00+00:00
Nazarii Haievyi - Nazariy Sidorak. 2021-01-13T16:10:00+00:00
Alexander Naida - Vadim Grushko. 2021-01-13T16:15:00+00:00
Lev Kac - Oleksandr Shkurupii. 2021-01-13T16:20:00+00:00
Roman Cherevko - Serhii Boiko. 2021-01-13T16:25:00+00:00
Petro Pidleteichuk - Maksym Mykytiuk. 2021-01-13T16:30:00+00:00
Sergei Gergelyuk - Yevhenii Holoborodko. 2021-01-13T16:35:00+00:00
Samvel Melkumyan - Ihor Matsehora. 2021-01-13T16:40:00+00:00
Andrey Zenyuk - Sergey Maksimiv. 2021-01-13T16:45:00+00:00
Vladimir Metelskiy - Mikhail Presnyakov. 2021-01-13T16:50:00+00:00
Lev Kac - Roman Cherevko. 2021-01-13T16:55:00+00:00
Serhii Boiko - Aleksey Krutko. 2021-01-13T17:00:00+00:00
Maksym Samaray - Petro Pidleteichuk. 2021-01-13T17:05:00+00:00
Anton Myrza - Sergei Gergelyuk. 2021-01-13T17:10:00+00:00
Igor Demchuk - Viktor Bosak. 2021-01-13T17:15:00+00:00
Nazarii Haievyi - Andrey Zenyuk. 2021-01-13T17:20:00+00:00
Alexander Naida - Vladimir Metelskiy. 2021-01-13T17:25:00+00:00
Serhii Boiko - Oleksandr Shkurupii. 2021-01-13T17:35:00+00:00
Roman Cherevko - Lev Kac. 2021-01-13T17:35:00+00:00
Dmitry Halai - Vadim Shvidkiy. 2021-01-13T17:40:00+00:00
Yehor Miniailo - Vladimir Tsyhanenko. 2021-01-13T17:45:00+00:00
Samvel Melkumyan - Igor Demchuk. 2021-01-13T17:50:00+00:00
Vitaliy Zharskiy - Nazariy Sidorak. 2021-01-13T17:55:00+00:00
Valentin Zaychenko - Vadim Grushko. 2021-01-13T18:00:00+00:00
Pavlo Vasylchuk - Stanislav Harenko. 2021-01-13T18:05:00+00:00
Oleg Obidnyi - Oleksandr Shchytka. 2021-01-13T18:10:00+00:00
Maksym Samaray - Dmitry Halai. 2021-01-13T18:15:00+00:00
Anton Myrza - Yehor Miniailo. 2021-01-13T18:20:00+00:00
Zdrobylko Bohdan - Ihor Matsehora. 2021-01-13T18:25:00+00:00
Nazarii Haievyi - Vitaliy Zharskiy. 2021-01-13T18:30:00+00:00
Alexander Naida - Valentin Zaychenko. 2021-01-13T18:35:00+00:00
Ilya Yanishevskiy - Stanislav Harenko. 2021-01-13T18:40:00+00:00
Pavlo Vasylchuk - Oleg Obidnyi. 2021-01-13T18:45:00+00:00
Vadim Shvidkiy - Maksym Mykytiuk. 2021-01-13T18:50:00+00:00
Vladimir Tsyhanenko - Yevhenii Holoborodko. 2021-01-13T18:55:00+00:00
Samvel Melkumyan - Zdrobylko Bohdan. 2021-01-13T19:00:00+00:00
Nazariy Sidorak - Sergey Maksimiv. 2021-01-13T19:05:00+00:00
Vadim Grushko - Mikhail Presnyakov. 2021-01-13T19:10:00+00:00
Ilya Yanishevskiy - Oleksandr Shchytka. 2021-01-13T19:15:00+00:00
Oleg Obidnyi - Stanislav Harenko. 2021-01-13T19:20:00+00:00
Maksym Samaray - Maksym Mykytiuk. 2021-01-13T19:25:00+00:00
Anton Myrza - Vladimir Tsyhanenko. 2021-01-13T19:30:00+00:00
Ihor Matsehora - Viktor Bosak. 2021-01-13T19:35:00+00:00
Sergey Maksimiv - Nazariy Sidorak. 2021-01-13T19:40:00+00:00
Mikhail Presnyakov - Alexander Naida. 2021-01-13T19:45:00+00:00
Ilya Yanishevskiy - Oleg Obidnyi. 2021-01-13T19:50:00+00:00
Pavlo Vasylchuk - Oleksandr Shchytka. 2021-01-13T19:55:00+00:00
Dmitry Halai - Petro Pidleteichuk. 2021-01-13T20:00:00+00:00
Yehor Miniailo - Sergei Gergelyuk. 2021-01-13T20:05:00+00:00
Viktor Bosak - Igor Demchuk. 2021-01-13T20:10:00+00:00
Nazarii Haievyi - Andrey Zenyuk. 2021-01-13T20:15:00+00:00
Valentin Zaychenko - Vadim Grushko. 2021-01-13T20:20:00+00:00
Ilya Yanishevskiy - Pavlo Vasylchuk. 2021-01-13T20:25:00+00:00
Oleksandr Shchytka - Stanislav Harenko. 2021-01-13T20:30:00+00:00
Zdrobylko Bohdan - Ihor Matsehora. 2021-01-13T20:45:00+00:00
Oleksandr Shchytka - Pavlo Vasylchuk. 2021-01-13T21:00:00+00:00
Stanislav Harenko - Ilya Yanishevskiy. 2021-01-13T21:05:00+00:00
Ivan Fashchevskiy - Kirill Egorov. 2021-01-13T21:35:00+00:00
Andrey Guchok - Dmytro Lohosha. 2021-01-13T21:45:00+00:00
Dmitriy Derevinskiy - Ivan Fashchevskiy. 2021-01-13T22:05:00+00:00
Roman Vashchuk - Andrii Khvysiuk. 2021-01-13T22:15:00+00:00
Oleksandr Semenets - Kirill Egorov. 2021-01-13T22:35:00+00:00
Pavlo Chyzh - Dmytro Lohosha. 2021-01-13T22:45:00+00:00
Oleksandr Semenets - Ivan Fashchevskiy. 2021-01-13T23:05:00+00:00
Andrey Guchok - Roman Vashchuk. 2021-01-13T23:15:00+00:00
Dmitriy Derevinskiy - Kirill Egorov. 2021-01-13T23:35:00+00:00
Pavlo Chyzh - Andrii Khvysiuk. 2021-01-13T23:45:00+00:00
Aleksandr Sulim - Sergey Tkachev. 2021-01-13T00:25:00+00:00
Alexander Likhitsky - Kyi Yevhen. 2021-01-13T00:55:00+00:00
Kyi Yevhen - Serhii Diachenko. 2021-01-13T01:55:00+00:00
Alexander Likhitsky - Sergey Tkachev. 2021-01-13T02:25:00+00:00
Alexander Likhitsky - Aleksandr Sulim. 2021-01-13T03:25:00+00:00
Serhii Diachenko - Sergey Tkachev. 2021-01-13T03:55:00+00:00
Kyi Yevhen - Sergey Tkachev. 2021-01-13T04:55:00+00:00
Aleksandr Sulim - Serhii Diachenko. 2021-01-13T05:25:00+00:00
Yuriy Kurischenko - Dmytro Lazuryk. 2021-01-13T06:00:00+00:00
Yuri Mikhailovskiy - Andrii Troian. 2021-01-13T06:10:00+00:00
Yehor Riadynskyi - Alexander Kolbasenko. 2021-01-13T06:15:00+00:00
Valeriy Vlasenko - Artem Yurkov. 2021-01-13T06:30:00+00:00
Vladimir Varchenko - Kostiantyn Klymenko. 2021-01-13T06:40:00+00:00
Bohdan Buberenko - Maksym Mrykh. 2021-01-13T06:45:00+00:00
Viktor Bereza - Timofey Arevkin. 2021-01-13T06:50:00+00:00
oleksandr Zhyrnov - Dmytro Lazuryk. 2021-01-13T07:00:00+00:00
Oleg Gubanisev - Andrii Troian. 2021-01-13T07:10:00+00:00
Ruslan Khripun - Alexander Kolbasenko. 2021-01-13T07:15:00+00:00
Alexander Mytsyk - Nazar Semenenko. 2021-01-13T07:20:00+00:00
Yuriy Kurischenko - Valeriy Vlasenko. 2021-01-13T07:30:00+00:00
Yuri Mikhailovskiy - Vladimir Varchenko. 2021-01-13T07:40:00+00:00
Yehor Riadynskyi - Bohdan Buberenko. 2021-01-13T07:45:00+00:00
Andrey Obischenko - Timofey Arevkin. 2021-01-13T07:50:00+00:00
oleksandr Zhyrnov - Artem Yurkov. 2021-01-13T08:00:00+00:00
Oleg Gubanisev - Kostiantyn Klymenko. 2021-01-13T08:10:00+00:00
Ruslan Khripun - Maksym Mrykh. 2021-01-13T08:15:00+00:00
Viktor Bereza - Alexander Mytsyk. 2021-01-13T08:20:00+00:00
Valeriy Vlasenko - Dmytro Lazuryk. 2021-01-13T08:30:00+00:00
Vladimir Varchenko - Andrii Troian. 2021-01-13T08:40:00+00:00
Bohdan Buberenko - Alexander Kolbasenko. 2021-01-13T08:45:00+00:00
Andrey Obischenko - Nazar Semenenko. 2021-01-13T08:50:00+00:00
Yuriy Kurischenko - Artem Yurkov. 2021-01-13T09:00:00+00:00
Yuri Mikhailovskiy - Kostiantyn Klymenko. 2021-01-13T09:10:00+00:00
Yehor Riadynskyi - Maksym Mrykh. 2021-01-13T09:15:00+00:00
Alexander Mytsyk - Timofey Arevkin. 2021-01-13T09:20:00+00:00
oleksandr Zhyrnov - Valeriy Vlasenko. 2021-01-13T09:30:00+00:00
Oleg Gubanisev - Vladimir Varchenko. 2021-01-13T09:40:00+00:00
Ruslan Khripun - Bohdan Buberenko. 2021-01-13T09:45:00+00:00
Viktor Bereza - Nazar Semenenko. 2021-01-13T09:50:00+00:00
Artem Yurkov - Dmytro Lazuryk. 2021-01-13T10:00:00+00:00
Kostiantyn Klymenko - Andrii Troian. 2021-01-13T10:10:00+00:00
Maksym Mrykh - Alexander Kolbasenko. 2021-01-13T10:15:00+00:00
Andrey Obischenko - Alexander Mytsyk. 2021-01-13T10:20:00+00:00
oleksandr Zhyrnov - Yuriy Kurischenko. 2021-01-13T10:30:00+00:00
Oleg Gubanisev - Yuri Mikhailovskiy. 2021-01-13T10:40:00+00:00
Ruslan Khripun - Yehor Riadynskyi. 2021-01-13T10:45:00+00:00
Nazar Semenenko - Timofey Arevkin. 2021-01-13T10:50:00+00:00
Artem Yurkov - oleksandr Zhyrnov. 2021-01-13T11:05:00+00:00
Vladimir Varchenko - Yuri Mikhailovskiy. 2021-01-13T11:15:00+00:00
Andrey Obischenko - Viktor Bereza. 2021-01-13T11:20:00+00:00
Yuriy Kurischenko - Valeriy Vlasenko. 2021-01-13T11:35:00+00:00
Andrii Troian - Oleg Gubanisev. 2021-01-13T11:45:00+00:00
Alexander Kolbasenko - Maksym Mrykh. 2021-01-13T11:50:00+00:00
Nazar Semenenko - Andrey Obischenko. 2021-01-13T12:00:00+00:00
Yehor Riadynskyi - Ruslan Khripun. 2021-01-13T12:20:00+00:00
Viktor Bereza - Alexander Mytsyk. 2021-01-13T12:30:00+00:00
Rodion Kapinus - Ivan Efimenko. 2021-01-13T13:30:00+00:00
Borys Kostuk - Dmytro Rehotun. 2021-01-13T13:35:00+00:00
Oleksandr Bryzhevatyi - Oleg Ilin. 2021-01-13T13:40:00+00:00
Vladimir Voronenkov - Mykhailo Zholubak. 2021-01-13T13:45:00+00:00
Dmytro Gudimenko - Michael Teteruk. 2021-01-13T14:00:00+00:00
Roman Hnoievoi - Yuriy Kolesnik. 2021-01-13T14:05:00+00:00
Dmitriy Kunchurov - Vitalii Obukhov. 2021-01-13T14:10:00+00:00
Aleksander Ivashkin - Nikolay Korniyenko. 2021-01-13T14:15:00+00:00
Anton Yolkin - Valentyn Korovychenko. 2021-01-13T14:25:00+00:00
Vladislav Kurchitsky - Ivan Efimenko. 2021-01-13T14:30:00+00:00
Aleksandr Paniotov - Ruslan Solomko. 2021-01-13T14:35:00+00:00
Vladyslav Stukalov - Oleg Ilin. 2021-01-13T14:40:00+00:00
Andrey Lukatsky - Mykhailo Zholubak. 2021-01-13T14:45:00+00:00
Denis Matveev - Dukhovenko Oleksandr. 2021-01-13T14:55:00+00:00
Rodion Kapinus - Dmytro Gudimenko. 2021-01-13T15:00:00+00:00
Borys Kostuk - Yuriy Kolesnik. 2021-01-13T15:05:00+00:00
Oleksandr Bryzhevatyi - Dmitriy Kunchurov. 2021-01-13T15:10:00+00:00
Vladimir Voronenkov - Aleksander Ivashkin. 2021-01-13T15:15:00+00:00
Roman Malinka - Vladimir Lutskiy. 2021-01-13T15:25:00+00:00
Vladislav Kurchitsky - Michael Teteruk. 2021-01-13T15:30:00+00:00
Ruslan Solomko - Dmytro Rehotun. 2021-01-13T15:35:00+00:00
Vladyslav Stukalov - Vitalii Obukhov. 2021-01-13T15:40:00+00:00
Andrey Lukatsky - Nikolay Korniyenko. 2021-01-13T15:45:00+00:00
Anton Yolkin - Dukhovenko Oleksandr. 2021-01-13T15:55:00+00:00
Dmytro Gudimenko - Ivan Efimenko. 2021-01-13T16:00:00+00:00
Roman Hnoievoi - Aleksandr Paniotov. 2021-01-13T16:05:00+00:00
Dmitriy Kunchurov - Oleg Ilin. 2021-01-13T16:10:00+00:00
Aleksander Ivashkin - Mykhailo Zholubak. 2021-01-13T16:15:00+00:00
Vladimir Lutskiy - Valentyn Korovychenko. 2021-01-13T16:25:00+00:00
Rodion Kapinus - Michael Teteruk. 2021-01-13T16:30:00+00:00
Borys Kostuk - Ruslan Solomko. 2021-01-13T16:35:00+00:00
Vladimir Voronenkov - Nikolay Korniyenko. 2021-01-13T16:45:00+00:00
Denis Matveev - Roman Malinka. 2021-01-13T16:55:00+00:00
Vladislav Kurchitsky - Dmytro Gudimenko. 2021-01-13T17:00:00+00:00
Aleksandr Paniotov - Yuriy Kolesnik. 2021-01-13T17:05:00+00:00
Vladyslav Stukalov - Dmitriy Kunchurov. 2021-01-13T17:10:00+00:00
Andrey Lukatsky - Aleksander Ivashkin. 2021-01-13T17:15:00+00:00
Aleksandr Buberenko - Fedor Balbas. 2021-01-13T17:20:00+00:00
Anton Yolkin - Vladimir Lutskiy. 2021-01-13T17:25:00+00:00
Michael Teteruk - Ivan Efimenko. 2021-01-13T17:30:00+00:00
Roman Hnoievoi - Dmytro Rehotun. 2021-01-13T17:35:00+00:00
Vitalii Obukhov - Oleg Ilin. 2021-01-13T17:40:00+00:00
Nikolay Korniyenko - Mykhailo Zholubak. 2021-01-13T17:45:00+00:00
Oleksandr Zaporozhets - Oleksii Hrymovskyi. 2021-01-13T17:50:00+00:00
Roman Malinka - Dukhovenko Oleksandr. 2021-01-13T17:55:00+00:00
Vladislav Kurchitsky - Rodion Kapinus. 2021-01-13T18:00:00+00:00
Borys Kostuk - Aleksandr Paniotov. 2021-01-13T18:05:00+00:00
Vladyslav Stukalov - Oleksandr Bryzhevatyi. 2021-01-13T18:10:00+00:00
Andrey Lukatsky - Vladimir Voronenkov. 2021-01-13T18:15:00+00:00
Valery Merzlikin - Fedor Balbas. 2021-01-13T18:20:00+00:00
Denis Matveev - Valentyn Korovychenko. 2021-01-13T18:25:00+00:00
Dmytro Gudimenko - Vladislav Kurchitsky. 2021-01-13T18:30:00+00:00
Roman Hnoievoi - Ruslan Solomko. 2021-01-13T18:35:00+00:00
Dmitriy Kunchurov - Vitalii Obukhov. 2021-01-13T18:40:00+00:00
Aleksandr Buberenko - Oleksandr Zaporozhets. 2021-01-13T18:50:00+00:00
Anton Yolkin - Roman Malinka. 2021-01-13T18:55:00+00:00
Aleksander Ivashkin - Nikolay Korniyenko. 2021-01-13T18:55:00+00:00
Ivan Efimenko - Rodion Kapinus. 2021-01-13T19:00:00+00:00
Yuriy Kolesnik - Dmytro Rehotun. 2021-01-13T19:05:00+00:00
Oleg Ilin - Vladyslav Stukalov. 2021-01-13T19:10:00+00:00
Valery Merzlikin - Oleksii Hrymovskyi. 2021-01-13T19:20:00+00:00
Denis Matveev - Vladimir Lutskiy. 2021-01-13T19:25:00+00:00
Mykhailo Zholubak - Andrey Lukatsky. 2021-01-13T19:25:00+00:00
Borys Kostuk - Roman Hnoievoi. 2021-01-13T19:35:00+00:00
Oleksandr Zaporozhets - Fedor Balbas. 2021-01-13T19:50:00+00:00
Dukhovenko Oleksandr - Valentyn Korovychenko. 2021-01-13T19:55:00+00:00
Aleksandr Paniotov - Dmytro Rehotun. 2021-01-13T20:05:00+00:00
Aleksandr Buberenko - Oleksii Hrymovskyi. 2021-01-13T20:20:00+00:00
Anton Yolkin - Denis Matveev. 2021-01-13T20:25:00+00:00
Ruslan Solomko - Yuriy Kolesnik. 2021-01-13T20:35:00+00:00
Valery Merzlikin - Oleksandr Zaporozhets. 2021-01-13T20:50:00+00:00
Roman Malinka - Valentyn Korovychenko. 2021-01-13T20:55:00+00:00
Oleksii Hrymovskyi - Fedor Balbas. 2021-01-13T21:20:00+00:00
Vladimir Lutskiy - Dukhovenko Oleksandr. 2021-01-13T21:25:00+00:00
Valery Merzlikin - Aleksandr Buberenko. 2021-01-13T21:50:00+00:00
Maxim Balakirev - Aleksandr Shapoval. 2021-01-13T22:25:00+00:00
Oleksandr Zaporozhets - Fedor Balbas. 2021-01-13T22:40:00+00:00
Vitalii Kyilo - Andrey Scherbak. 2021-01-13T22:55:00+00:00
Aleksandr Buberenko - Oleksii Hrymovskyi. 2021-01-13T23:10:00+00:00
Grigoriy Kuleshov - Aleksandr Shapoval. 2021-01-13T23:25:00+00:00
Maxim Balakirev - Vitalii Kyilo. 2021-01-13T23:55:00+00:00
Nataliia Kosmina - Margarita Saltanovskaya. 2021-01-13T06:05:00+00:00
Oksana Kolosovska - Kateryna Hubska. 2021-01-13T06:35:00+00:00
Anastasiya Gavelya - Iryna Tiutiunyk. 2021-01-13T06:55:00+00:00
Lilia Andreeva - Anastasia Gordinskaya. 2021-01-13T07:05:00+00:00
Anna Babii - Kateryna Lieventsova. 2021-01-13T07:25:00+00:00
Nataliia Kosmina - Kateryna Hubska. 2021-01-13T07:35:00+00:00
Olena Petlenko - Karina Zharkova. 2021-01-13T07:55:00+00:00
Anastasia Gordinskaya - Margarita Saltanovskaya. 2021-01-13T08:05:00+00:00
Anastasiya Gavelya - Kateryna Lieventsova. 2021-01-13T08:25:00+00:00
Oksana Kolosovska - Lilia Andreeva. 2021-01-13T08:35:00+00:00
Karina Zharkova - Iryna Tiutiunyk. 2021-01-13T08:55:00+00:00
Nataliia Kosmina - Anastasia Gordinskaya. 2021-01-13T09:05:00+00:00
Anna Babii - Olena Petlenko. 2021-01-13T09:25:00+00:00
Lilia Andreeva - Kateryna Hubska. 2021-01-13T09:35:00+00:00
Anastasiya Gavelya - Karina Zharkova. 2021-01-13T09:55:00+00:00
Oksana Kolosovska - Margarita Saltanovskaya. 2021-01-13T10:05:00+00:00
Olena Petlenko - Kateryna Lieventsova. 2021-01-13T10:25:00+00:00
Nataliia Kosmina - Lilia Andreeva. 2021-01-13T10:35:00+00:00
Anna Babii - Iryna Tiutiunyk. 2021-01-13T10:55:00+00:00
Oksana Kolosovska - Anastasia Gordinskaya. 2021-01-13T11:05:00+00:00
Anastasiya Gavelya - Olena Petlenko. 2021-01-13T11:25:00+00:00
Kateryna Hubska - Margarita Saltanovskaya. 2021-01-13T11:35:00+00:00
Anna Babii - Karina Zharkova. 2021-01-13T11:55:00+00:00
Nataliia Kosmina - Oksana Kolosovska. 2021-01-13T12:05:00+00:00
Kateryna Lieventsova - Iryna Tiutiunyk. 2021-01-13T12:25:00+00:00
Lilia Andreeva - Margarita Saltanovskaya. 2021-01-13T12:35:00+00:00
Anastasiya Gavelya - Anna Babii. 2021-01-13T12:55:00+00:00
Anastasia Gordinskaya - Kateryna Hubska. 2021-01-13T13:05:00+00:00
Olena Petlenko - Iryna Tiutiunyk. 2021-01-13T13:25:00+00:00
Karina Zharkova - Kateryna Lieventsova. 2021-01-13T13:55:00+00:00
Igor Budiak - Pavel Ustimenko. 2021-01-13T00:05:00+00:00
Yuriy Novikov - Ruslan Lazebny. 2021-01-13T00:25:00+00:00
Igor Budiak - Vladimir Naumovich. 2021-01-13T00:40:00+00:00
Vitaly Khorolsky - Sergey Vavrenyuk. 2021-01-13T01:00:00+00:00
Yuriy Maleev - Pavel Ustimenko. 2021-01-13T01:15:00+00:00
Sergey Vavrenyuk - Ruslan Lazebny. 2021-01-13T01:35:00+00:00
Pavel Ustimenko - Vladimir Naumovich. 2021-01-13T01:50:00+00:00
Vitaly Khorolsky - Yuriy Novikov. 2021-01-13T02:10:00+00:00
Yuriy Maleev - Igor Budiak. 2021-01-13T02:25:00+00:00
Pavel Plyushch - Zakhar Telyugin. 2021-01-13T06:00:00+00:00
Oleg Andreev - Nikolay Plakhteev. 2021-01-13T06:30:00+00:00
Maksim Butkov - Denis Ivchenko. 2021-01-13T06:30:00+00:00
Roman Pavlyuk - Yan Zakharov. 2021-01-13T07:00:00+00:00
Pavel Plyushch - Denis Ivchenko. 2021-01-13T07:00:00+00:00
Maksim Butkov - Zakhar Telyugin. 2021-01-13T07:30:00+00:00
Oleg Andreev - Yan Zakharov. 2021-01-13T07:30:00+00:00
Roman Pavlyuk - Nikolay Plakhteev. 2021-01-13T08:00:00+00:00
Pavel Plyushch - Maksim Butkov. 2021-01-13T08:00:00+00:00
Denis Ivchenko - Zakhar Telyugin. 2021-01-13T08:30:00+00:00
Yan Zakharov - Nikolay Plakhteev. 2021-01-13T08:30:00+00:00
Zakhar Telyugin - Pavel Plyushch. 2021-01-13T09:00:00+00:00
Oleg Andreev - Roman Pavlyuk. 2021-01-13T09:00:00+00:00
Nikolay Plakhteev - Yan Zakharov. 2021-01-13T09:30:00+00:00
Denis Ivchenko - Maksim Butkov. 2021-01-13T09:30:00+00:00
Yan Zakharov - Roman Pavlyuk. 2021-01-13T10:00:00+00:00
Denis Ivchenko - Pavel Plyushch. 2021-01-13T10:00:00+00:00
Yan Zakharov - Oleg Andreev. 2021-01-13T10:30:00+00:00
Maksim Butkov - Pavel Plyushch. 2021-01-13T10:30:00+00:00
Zakhar Telyugin - Maksim Butkov. 2021-01-13T11:00:00+00:00
Nikolay Plakhteev - Roman Pavlyuk. 2021-01-13T11:00:00+00:00
Zakhar Telyugin - Denis Ivchenko. 2021-01-13T11:30:00+00:00
Roman Pavlyuk - Oleg Andreev. 2021-01-13T11:30:00+00:00
Nikolay Plakhteev - Oleg Andreev. 2021-01-13T12:00:00+00:00
Kovalenko Vladislav - Marat Chukanov. 2021-01-13T12:30:00+00:00
Vladimir Gaynyuk - Nikolay Ozhiganov. 2021-01-13T12:30:00+00:00
Elshad Yunusov - Aleksey Gutnichenko. 2021-01-13T12:45:00+00:00
Sergey Pisklov - Vitaliy Gusev. 2021-01-13T13:00:00+00:00
Nikolay Ozhiganov - Valentin Polusmuak. 2021-01-13T13:00:00+00:00
Aleksey Gutnichenko - Petro Kolesnik. 2021-01-13T13:15:00+00:00
Marat Chukanov - Vitaliy Gusev. 2021-01-13T13:30:00+00:00
Valentin Polusmuak - Sergey Pisklov. 2021-01-13T13:30:00+00:00
Aleksey Rodin - Vitaliy Khamurda. 2021-01-13T13:45:00+00:00
Kovalenko Vladislav - Vladimir Gaynyuk. 2021-01-13T14:00:00+00:00
Vitaliy Gusev - Nikolay Ozhiganov. 2021-01-13T14:00:00+00:00
Petro Kolesnik - Elshad Yunusov. 2021-01-13T14:15:00+00:00
Vladimir Gaynyuk - Marat Chukanov. 2021-01-13T14:30:00+00:00
Nikolay Ozhiganov - Kovalenko Vladislav. 2021-01-13T14:30:00+00:00
Denis Marchenko - Petro Kolesnik. 2021-01-13T14:45:00+00:00
Vitaliy Gusev - Valentin Polusmuak. 2021-01-13T15:00:00+00:00
Sergey Pisklov - roman Chuyko. 2021-01-13T15:00:00+00:00
Yuriy Medvedev - Aleksey Rodin. 2021-01-13T15:15:00+00:00
Marat Chukanov - Valentin Polusmuak. 2021-01-13T15:30:00+00:00
roman Chuyko - Vitaliy Gusev. 2021-01-13T15:30:00+00:00
Aleksey Gutnichenko - Yuriy Medvedev. 2021-01-13T15:45:00+00:00
Kovalenko Vladislav - Sergey Pisklov. 2021-01-13T16:00:00+00:00
Vladimir Gaynyuk - roman Chuyko. 2021-01-13T16:00:00+00:00
Elshad Yunusov - Denis Marchenko. 2021-01-13T16:15:00+00:00
Sergey Pisklov - Vladimir Gaynyuk. 2021-01-13T16:30:00+00:00
Nikolay Ozhiganov - Marat Chukanov. 2021-01-13T16:30:00+00:00
Vitaliy Khamurda - Elshad Yunusov. 2021-01-13T16:45:00+00:00
Vitaliy Gusev - Kovalenko Vladislav. 2021-01-13T17:00:00+00:00
Valentin Polusmuak - roman Chuyko. 2021-01-13T17:00:00+00:00
Kovalenko Vladislav - Valentin Polusmuak. 2021-01-13T17:30:00+00:00
Marat Chukanov - roman Chuyko. 2021-01-13T17:30:00+00:00
Petro Kolesnik - Aleksey Rodin. 2021-01-13T17:45:00+00:00
Vladimir Gaynyuk - Vitaliy Gusev. 2021-01-13T18:00:00+00:00
Nikolay Ozhiganov - Sergey Pisklov. 2021-01-13T18:00:00+00:00
Denis Marchenko - Vitaliy Khamurda. 2021-01-13T18:15:00+00:00
Sergey Pisklov - Marat Chukanov. 2021-01-13T18:30:00+00:00
roman Chuyko - Nikolay Ozhiganov. 2021-01-13T18:30:00+00:00
Yuriy Medvedev - Denis Marchenko. 2021-01-13T18:45:00+00:00
Valentin Polusmuak - Vladimir Gaynyuk. 2021-01-13T19:00:00+00:00
roman Chuyko - Kovalenko Vladislav. 2021-01-13T19:00:00+00:00
Yuriy Medvedev - Petro Kolesnik. 2021-01-13T19:15:00+00:00
Aleksey Gutnichenko - Denis Marchenko. 2021-01-13T19:15:00+00:00
Vyacheslav Zubko - Andrey Nepochatov. 2021-01-13T19:45:00+00:00
Andriy Fedorchenko - Anton Popov. 2021-01-13T20:00:00+00:00
Oleg Shapovalov - Vladimir Boychuk. 2021-01-13T20:20:00+00:00
Dmitriy Aseev - Yevhen Kryvorotko. 2021-01-13T20:35:00+00:00
Vyacheslav Zubko - Vladimir Boychuk. 2021-01-13T20:55:00+00:00
Andriy Fedorchenko - Yevhen Kryvorotko. 2021-01-13T21:10:00+00:00
Oleg Shapovalov - Andrey Nepochatov. 2021-01-13T21:30:00+00:00
Dmitriy Aseev - Anton Popov. 2021-01-13T21:45:00+00:00
Vyacheslav Zubko - Oleg Shapovalov. 2021-01-13T22:05:00+00:00
Andriy Fedorchenko - Dmitriy Aseev. 2021-01-13T22:20:00+00:00
Vladimir Boychuk - Andrey Nepochatov. 2021-01-13T22:40:00+00:00
Yevhen Kryvorotko - Anton Popov. 2021-01-13T22:55:00+00:00
Andrey Nepochatov - Vyacheslav Zubko. 2021-01-13T23:15:00+00:00
Anton Popov - Andriy Fedorchenko. 2021-01-13T23:30:00+00:00
Vladimir Boychuk - Oleg Shapovalov. 2021-01-13T23:50:00+00:00
Sportbooks rating
Whole rating