Omaha Mavericks vs South Dakota Coyotes H2H for 15 January 2022

Head-to-Head

Omaha Mavericks
Omaha Mavericks
128 points
South Dakota Coyotes
South Dakota Coyotes
216 points
0 wins
3 wins
100%

Head to Head

1/15/2022
NCAA, Women
1/29/2020
NCAA, Women
39
:
71
Omaha Mavericks
Omaha Mavericks
South Dakota Coyotes
South Dakota Coyotes
1/11/2020
NCAA, Women
77
:
44
South Dakota Coyotes
South Dakota Coyotes
Omaha Mavericks
Omaha Mavericks

Last games: