Chunichi Dragons vs Yokohama Dena Baystars H2H for 7 August 2022 05:00

Head-to-Head

Chunichi Dragons
Chunichi Dragons
509 runs
Yokohama Dena Baystars
Yokohama Dena Baystars
605 runs
61 wins
85 wins
40%
55%

Head to Head

  8/7/2022
  Professional Baseball
  8/6/2022
  Professional Baseball
  8/5/2022
  Professional Baseball
  7/20/2022
  Professional Baseball
  4
  :
  6
  Chunichi Dragons
  Chunichi Dragons
  Yokohama Dena Baystars
  Yokohama Dena Baystars
  7/19/2022
  Professional Baseball
  3
  :
  2
  Chunichi Dragons
  Chunichi Dragons
  Yokohama Dena Baystars
  Yokohama Dena Baystars

  Match Results: Chunichi Dragons

   8/7/2022
   Professional Baseball
   W
   8/6/2022
   Professional Baseball
   L
   8/5/2022
   Professional Baseball
   L
   8/3/2022
   Professional Baseball
   L
   8/2/2022
   Professional Baseball
   L

   Match Results: Yokohama Dena Baystars

    8/7/2022
    Professional Baseball
    L
    8/6/2022
    Professional Baseball
    W
    8/5/2022
    Professional Baseball
    W
    8/4/2022
    Professional Baseball
    D
    8/3/2022
    Professional Baseball
    W